Sist oppdatert: 21.08.2008 07:44

Vil ha vinmonopolutsalg i Sør-Aurdal

ARNE HEIMESTØL
 

Formannskapet sluttet seg tirsdag til arbeidet med å få et vinmonolutsalg i Sør-Aurdal. Dette ble vedtatt mot 1 stemme, og saken vil ikke bli lagt fram for kommunestyret nå.

Ordfører Kåre Helland opplyser at vedtaket vil bli sendt til Vinmonopolet. Det er ikke sikkert at de vil prioritere å åpne butikk i kommunen. Nærhet til andre utsalg og befolkningsstørrelse er kriterier som påvirker slike etableringer.

– Hensynet til næringslivet var viktig da jeg stemte for forslag til vedtak. Dersom Vinmonopolet tilbyr å åpne butikk i kommunen vår, vil kommunestyret få saken til behandling, opplyser Helland.

Ved utgangen av april 2008 hadde Vinmonopolet 228 butikker, og i løpet av dette året vil tallet øke til 250.

Stemte mot

Emmy Bakkom (Ap) var uenig med flertallet i formannskapet. I forrige kommunestyreperiode ble hun valgt til å være med på å utforme "Ruspolitisk handlingsplan" for Sør-Aurdal.

– Denne planen skal være styrende for hvordan kommunen utformer alkoholpolitikken, og for hvorfor en ønsker at den skal være slik, sier hun.

Bakkom peker på at forskning viser at tilgangen til alkohol er med på å styre forbruk. I tillegg er voksnes holdninger til alkohol med på å påvirke barns holdninger. Det er også gjort undersøkelser som viser at voksne som mener de skal lære sine barn gode alkoholvaner ved å gi dem alkohol, isteden øker faren for misbruk.

– Jeg har, som tidligere ansatt i sosialtjenesten og i min nåværende jobb, jobbet med, og jobber med, prosjekter som skal hjelpe de som har problemer i forhold til rusmidler og prosjekter som skal styrke ungdommene til å styre unna rusmisbruk. Slike prosjekter koster penger.

Som formannskapsmedlem
ønsker jeg derfor ikke å gå inn for et forslag til vedtak som sier at "Formannskapet skal slutte seg til arbeidet med å få vinmonopol i Sør-Aurdal".

Jeg er ikke avholdskvinne, kan godt ta et glass vin eller to, men kan allikevel ikke se at det er noe problem at det ikke er polutsalg på Bagn. Innkjøp av polvarer kan godt planlegges på lik linje med andre innkjøp. Hvem tjener og hvem taper på polutsalg i kommunen? sier Bakkom.