Sist oppdatert: 10.12.2008 07:26

Salg av juleprodukter

LIONS CLUB VASSFARET VED OLE GJERDALEN
  Tradisjon tro er Lions Club Vassfaret i gang med salg av sine juleprodukter bestående av kornband, kalender og skrapelodd.
I tillegg kommer restesalg av Vassfarkrus med stor samlerverdi.

Kalenderkomiteen har gjort grundige forberedelser til årets produkt og kommet opp med mange interessante bilder fra gamle dager. Og på forsida finner vi som vanlig bilde av alle sjetteklassingene i Sør Aurdal og på Nes på sin årlige sommertur gjennom Vassfaret.

Salget foregår utenfor butikkene i nærmiljøet eller ved henvendelse til en av klubbens medlemmer. Kalenderen fås også kjøpt i bokhandelen i Hønefoss.
Ved siden av salg av bjørkeved er disse juleproduktene klubbens viktigste inntektskilder.

Lionsklubbene kanaliserer som kjent alle sine salgsinntekter til humanitære formål, slik også med Vassfar-klubben, som for tida har 28 medlemmer i Hedalen, Begnadalen og Nes.
Klubben har de siste årene brukt mye penger på kurs for lærere i Sør Aurdal og Ringerike i undervisningsopplegget ”Det er mitt valg”, et kurs spekket med rus- og mobbeforebyggende tiltak.
Nytt oppfølgingskurs følger i februar neste år.


Lionsmedlemmene Gudbrand Brekke (fra v.), Torbjørn Albertsen og Helge Nordby klar med salg av skrapelodd, kornband og kalendere.