Sist oppdatert: 10.12.2008 07:52

Driftstilpassing og demokrati

ARVID BERG

Jeg tror kanskje ho var inne på noe den unge, engasjerte dama som på et av bygdemøtene angående framtidig skolestruktur avslutta innlegget sitt med å si: "Gå heimatt og les dekkas Peer Gynt." Ho sendte et ekstra blikk på oss "gamle gutta" som nok ordla oss med større autoritet enn de andre som var i salen.

I disse driftstilpasningstider er det lett å gå på barrikadene og "være seg selv nok" - både for sin egen del, for bygda si eller for sin politiske gruppering. Men det er et ord som sier at det er i motbakke det går oppover. Og som den optimistiske politikeren jeg er, så mener jeg det må være mulig å finne løsninger som gjør at Sør-Aurdal fortsatt blir en god kommune å bo i. Og løsningene må finnes av "de som kjenner hvor skoen trykker".

Utfordringen for oss 25 i kommunestyreT blir å lytte til alle konstruktive innspill slik at vi kan ta vare på de gode kvaliteter som er bygd opp gjennom generasjoner, - og samtidig oppdage muligheter for å jobbe smartere på noen områder. Vi må finne løsninger sammen, med tanke på de som berøres. Målet for våre politiske vedtak på nyåret må være : Et bærekraftig Sør- Aurdal, - der vi tenker spesielt på unga våre og de som treng pleie og omsorg.