Sist oppdatert: 12.12.2008 07:06

Litt fra menighetsrådet

ELDOR BRÅTEN
 

Gudstjenester:

Gudstjenesten 1. juledag må dessverre avlyses pga. personellmangel. Det blir gudstjeneste julaften. Vi gjør oppmerksom på at brannforskriftene ikke tillater bruk av løse benker eller stoler. Se ellers gudstjenestelista i Menighetsbladet. Det skal etter planen komme i løpet av neste uke (uke 51). Dersom det må gjøres forandringer i forhold til det som er opplyst der, vil

vi prøve å nå ut med informasjon gjennom kunngjøring i kirka, oppslag, Hedalen.no og Valdres.

 

Gaver med skattefritak:

Ofringa 1.juledag skulle etter vedtak i Menighetsrådet ha gått til misjonsprosjektet vårt i Ecuador. (Fotballbaner og ungdomsarbeid i slumområde.)

Nå er den gudstjenesten avlyst, men vi vil få lov å minne om at Misjonsalliansen er en av mange organisasjoner og institusjoner som omfattes av ordningen med skattereduksjon.

Kontonummeret er 3000 16 00040. Skriv gjerne på innbetalinga: Prosjekt nr. 50543, Hedalen menighet.

Du kan også gi gave med skattereduksjon (28 % av beløpet du gir) til Hedalen menighet/Hedalen kirke. Konto nr. 6185 56 11243.

Hvis du har et bestemt ønske om hva gava skal brukes til, vær snill og noter det på innbetalinga, eller gi beskjed til en av oss i Menighetsrådet, for eksempel kasserer Turid Auren Klemmetsrud.

Menighetsrådet har begynt å planlegge anskaffelse av nytt prekestolklede. Det vi har, begynner å bli gammelt og slitt og er ikke lenger den prydnad for kirka vår som det en gang var.

For gaver med skattereduksjon gjelder følgende generelle bestemmelser:

- Du kan gi inntil kr. 12 000 i alt.

- Du må gi minst kr.500 til en og samme organisasjon. (Av dette beløpet får du som nevnt

 28 % = 140 kroner i skattereduksjon).

- Du må oppgi personnummer.

- Innbetaling må skje før nyttår.

 

Ekstern interesse for Hedalen stavkirke

Hedalen stavkirke er stadig gjenstand for interesse fra forskjellige hold. Forskningsprosjekt for å finne ut hvordan variasjoner i inneklimaet påvirker tregjenstander er i gang.

Rikskonsertene har vært på besøk for å planlegge evt. konsert til sommeren. Vi håper at dette blir noe av, og imøteser avklaring i løpet av denne måneden.

Kulturhistorisk Museum har spurt om å få låne relikvieskrinet fra 4.juni 2009 til over påske i 2010. Museet vil i dette tidsrommet ha ei utstilling med tittelen: ”Pilegrimsspor- hellige reiser i fortid og nåtid.” ”Pilegrimsspor” blir museets hovedsatsning i 2009 og vil danne grunnlaget for foredrag og andre arrangement, samt et pedagogisk tilbud til skolene.

Menighetsrådet hadde møte 8.desember og vedtok for sin del å svare ja på forespørselen fra Kulturhistorisk Museum. Endelig vedtak om evt. utlån og samarbeid må gjøres av Kirkelig Fellesråd og godkjennes av Riksantikvaren.

 

Takk til konfirmantene og adventshilsen

Helt til slutt vil vi få takke konfirmantene og andre som var med, for en annerledes og spennende gudstjeneste. Fotballtriksing mellom kirkebenkene var antakelig en ny opplevelse, selv for Hedalsmadonnaen, og hun har opplevd mye. Vi trenger både tradisjon og forandring.

Takk til LHL for påfølgende ”kirkekaffearrangement” på Lokalet. Traktementet ved den anledning var betraktelig mer rikelig enn hva du vanligvis kan forvente når det er kirkekaffe.

Vi ønsker alle en velsignet og passe travel adventstid. Vel møtt til gudstjenester og andre arrangement i Hedalen stavkirke.