Sist oppdatert: 18.12.2008 18:53

1 time og 32 minutter til Bagn

ARNE HEIMESTØL
  forum har det pågått en heftig debatt om hvor lang tid det vil ta å kjøre skolerute fra Storrustemoen via Vestsida, skolen, Tollefsrud og til Bagn. Terje Skoglund og Øyvind Bakke, som begge er bussjåfører, mener at dette i snitt vil ta 1 time og 32 minutter.

Dagens rute fra Storrustemoen via Vestbygda til skolen tar 35 minutter. Ved Hedalen barne- og ungdomsskole har de satt av 7 minutter til omlasting. Fra skolen til Tollefsrud bruker en normalt 18 minutter, og resten av tida er beregnet ut fra at en også skal ta med elever som bor langs E-16 til Bagn.

– Noen dager kan vi bruke noe kortere tid, mens andre ganger vil vi ikke kunne holde oppsatt rute, forteller Terje. Torsdag var det regn og skikkelig glatt. – Slike dager må vi regne med å bruke kjettinger. Disse må legges på ved Nerbyskrysset og tas av på Tollefsrud.

Mitt inntrykk er at vintervedlikeholdet ikke alltid tar hensyn til at skolebussen skal ut. Brøyting og strøing kommer i noen tilfeller for seint i gang. Dette vil også bidra til forsinkelser, sier Skoglund.

Dette visste jeg fra før, og reisetiden er langt over det departementet anbefaler, sier Rolf Gunnar Olsen.