Sist oppdatert: 19.12.2008 12:07

Kommenterte debatten på Hedalen.no

ARNE HEIMESTØL
  Torsdag 18. januar besøkte fylkesmannen kommunestyret i Sør-Aurdal. I talen ordføreren holdt i forbindelse med besøket, kommenterte han forumsdebatten som har pågått de siste ukene.

Her gjengir vi utdrag av talen:

Utgangspunktet er for ethvert samarbeide er at vi har en oppfatning om at vi kan oppnå mer sammen enn om vi arbeider hver for oss. Nå tenker jeg på bygdene våre i skoledebatten. Ja, for det har blitt en skoledebatt og ikke en helhetlig driftstilpassningsdebatt.

Det pågår nå sterke bygdestrider om skole som hovedtema, men også andre elementer er dradd inn. Noe er berettiget, mens andre ting er uvitenhet og mangel på respekt for hverandre.

Vi har nettsteder med innleggsforum der folk kan si sin mening. I utgangspunktet kan dette være en fin måte å ytre sine meninger og komme med innspill.

Ytringsfriheten er stor i Norge, og det er sikkert innenfor lovens rammer, men min oppfatning er at slik dette har utviklet seg, er det ødeleggende for et samhold i kommunen.

En må vente at slike ting vil skape debatt, og det berører bygdene. Jeg forstår at folk engasjerer seg, men jeg skulle ønsket meg en mer konstruktiv debatt.

Dette gjør vondt med tanke på hvor godt vi egentlig har det i Sør-Aurdal, og det blir på en måte bagateller med tanke på andre store ting med arbeidsløshet, tragedier og
undertrykkelser. Vi bør ofre det en smule tanke.