Sist oppdatert: 22.12.2008 07:29

Julehilsen fra Bautahaugen

ELLING FEKJÆR
 

2008 har vært et aktivt år for Bautahaugen Samlinger (BS). For det første ble Bautahaugens Venner etablert. Venneforeningen har vist seg å være en viktig ressurs for BS.

Gjennom Venneforeningen ble det bl.a. arrangert temahelger i sommer med stor suksess. Her ble både håndtverks- og mattradisjoner demonstrert. Her fikk publikum selv anledning til å prøve å lage blant annet skigard, lauvkjerv, tågarbeid, binde hosoband med mer. Stor oppmerksomhet fikk også våre mattradisjoner som holder på å gå i glemmeboka. Etter smaksprøvene fikk nok mange lyst på å holde disse tradisjonene i hevd.
 

I tillegg til alt dette tok medlemmene av Venneforeningen på seg mye guiding som supplerte vår faste guide.

 

På forsommeren hadde det sett mørkt ut for guiding på BS ut over en fast dag i uka, fordi Valdresmusea AS ikke hadde satt av mer penger til dette. Takket være sponsing fra lokalt næringsliv ble det guiding daglig i hele skoleferien. BS vil rette en stor takk til giverne.

 

Takket være innsatsen fra de ovenfor nevnte og alle andre som har slått ring rundt BS, har resultert i et svært godt besøk i sommer og interessen for vår kulturarv har derigjennom blitt formidlet.

 

Det brannsikre rommet vårt i Museumshuset er blitt en underavdeling i Opplandsarkivet. Dette betyr at vi nå kan ta i mot til forsvarlig oppbevaring og arkivering alt fra historiske protokoller fra lag og foreninger til alt skriftlig materiell som har historisk verdi. Alt vil bli registrert av Opplandsarkivet og dermed vil bli tatt vare på for framtiden. Dette gjelder også bilder, lydbånd med mer.

 

Også i 2008 har BS mottatt mange verdifulle antikvariske gjenstander gitt av bygdas innbyggere. Dette er med på å utvikle BS til å bli et levende og interessant  museum.

 

Bergsrud besøksgård har nå hatt et år bak seg med sitt driftige og hyggelige vertskap, Marja og Ronald. I våres spratt lamma igjen i fjøset. Nå er det i tillegg til sau, både geiter, hester, kaniner, høner og kanskje andre dyr også. På Bergsrud har de tatt velvillig imot besøk, både gammel og ung. På denne måten får man oppleve en typisk Hedalsgard slik det var på 1950-tallet.

Andre lørdag i advent er det blitt tradisjon at bygdas husmorlag, barneteatergruppa i ungdomslaget, venneforeningen til Bautahaugen m.fl. inviterer til førjulsmønstring på Bautahaugen. Her går og kommer folk hele dagen – store og små, og dagen avsluttes med at julegrana tennes. Nå står den der høyreist og flott og lyser så vakkert.

 

Nå som året snart er omme vil BS få takke alle som har bidratt til å skape liv og røre rundt Bautahaugen i 2008. Både dere som har bidratt aktivt til å formidle kulturen, men også alle dere besøkende som har vist interesse for vår kulturarv.

 

Vi ønsker alle en gledelig julehøytid og et fredfullt godt nytt år!

 

For Bautahaugen Samlinger

Elling Fekjær

Styreleder