Sist oppdatert: 23.12.2008 07:36

Tildelt to stipend

ARNE HEIMESTØL
 

Det siste året har Lise Marie Nordby blitt tildelt to hedersbevisninger. I juni fikk hun Bauhaus sitt stipend på
10 000 kroner som beste faglige student, og 30. oktober fikk hun som en av tre Den Norske Handelsstands Understøttelsesfond (DNHU) sitt stipend på 25 000 kroner.

Bauhaus er samarbeidspartneren til Varehandelens studenter (VASS). De deler ut stipend til søkere hvert år pålydende 10.000,- til "beste faglige student" og  10.000,- til "mest engasjerte student". Lise Marie ble tildelt stipendet for "beste faglige student".

Det andre stipendet fikk hun fra Den Norske Handelsstands Understøttelsesfond (DNHU). DNHU ble opprinnelig opprettet av Carl Stousland, Henrik Ibsens nevø. Stousland var engasjert med å legge forholdene til rette for næringslivet og tok blant annet initiativ til en egen kjøpmannsforening i Skien og deltok i åpningen av en lokal børs i byen.

Carl Stousland var også sosialt engasjert, og i 1898 foreslo han som representant på Stortinget å opprette et nasjonalt understøttelses-fond for trengende innen handelsstanden, noe som førte til stiftelsen av DNHU i 1906. Fondet var altså i sin tid ment for pensjonerte og andre trengende innen handelsstanden.

Med tiden ble det få slike søknader, og det ble bestemt at forretningens virksomhet måtte legges om. Det er nå inngått et samarbeid med BI, og hvert år deles det ut stipend pålydende
25 000,- kroner til de tre studentene med best resultater ved varehandelslinjen i Oslo og Bergen.