Sist oppdatert: 25.12.2008 08:59

Preken ved julaftengudstjeneste

HELGE HARTBERG
 

Luk 2,1-20

 

Tenk om du var en engel. Da hadde vi antagelig ikke kunnet se deg. For engler er veldig sjelden synlige. Når de daler ned, er de skjult. Men de er der, det kan du være helt sikker på.

 

Bare en sjelden gang blir englene synlige. Det er når det skjer noe veldig viktig. Gjeterne på Betlehemsmarken, de fikk se englene. Og noen ganske få ganger ellers i Bibelen hører vi om engler som syns.

 

Det hender i dag også at noen kan fortelle at de har sett en engel, men det er veldig sjelden, og det er veldig få som har sett dem. Men vi behøver ikke se dem, for vi kan vite at de er der likevel.

 

På Betlehemsmarken, da var de synlige. For da hadde det hendt noe veldig viktig. Englene skulle fortelle at Jesus var født.

 

Tenk om du var en av dem. Ikke han som sto foran gjeterne og snakket med dem – men en av de andre, en i den store flokken som sang englesangen.

 

Kanskje du har et bilde av englekoret. Velg deg en av englene. Tenk om det var deg. Da ville du synge av full hals, du ville boble over av fryd og begeistring fordi du fikk være med og rope ut den store begivenheten som hadde skjedd. Og du ville fylle lungene og synge ut. Hvis du var en av englene.

 

Gud sender sine engler til jorden fordi han bryr seg om oss. Han vil at vi skal ha det bra. Først av alt vil han at engelen skal holde deg tett inntil ham, han som er din Far i himmelen.

 

Og så vil han at englene skal bevare oss mot alt som er vondt og leit. Iblant kan vi oppleve at et annet menneske hjelper oss når vi har det vanskelig. Da sier noen kanskje: Han var engelen min.

 

En slik engel kan du også være. En som gjør livet lettere for andre mennesker.

 

Guds engler er noe helt spesielt. Engel betyr sendebud. Det er en som kommer med en viktig melding.

 

Den himmelske hærskaren julenatt kom med en viktig melding:

Gud i himmelen har all ære, for han har sendt fred til jorden, for alle mennesker som tar imot den. Dermed fikk englene fortalt hvor viktig det var at Jesus ble født. Og hvis du hadde vært en av dem, så ville du ha vært med og fortalt det.

 

Når du skal gi en viktig melding, da bruker du kanskje SMS. Hvis du var en engel, ville du kanskje sendt den viktige meldingen på SMS. Og det kan du jo. Til alle dine venner kan du sende en SMS og si: Jeg har en viktig melding: Jesus er født. Og det betyr at Gud har åpnet sitt rike for menneskene. Vi får lov å gå gjenom den åpne døren.

 

Kanskje du må forklare det litt nærmere også. Noen tror at Guds rike bare er for de døde. Det er helt feil. Guds rike er der hvor mennesker tror på Jesus og følger ham i livet sitt.

 

Hvis du sender sånne meldinger på SMS, da kan det hende at noen vil bli like overrasket som gjeterne ble da englene kom til dem på sauebeitet. Men meldingen er jo viktig, og når du lar andre få vite om den, da er du et sendebud, og det er det samme som en engel.

 

Tenk om du var en engel.

Vet du, det er akkurat det du skal. Ikke en slik engel med vinger som kommer dalende ned fra himmelen og er skjult. Men du kan være en som gjør det Gud vil at engler skal gjøre. Du kan se rundt deg om det er noen som trenger at du gjør livet litt bedre for dem. Og så kan du komme med den viktige meldingen fra Gud, som ingen mennesker må gå glipp av: Jesus ble født for at han skulle ta vekk alt det som holder oss borte fra vår Far i himmelen.

 

I julesangen forteller mor om englene. Hun sier at de engler små, de synger òg i dag om fred og fryd på jorderik og om Guds velbehag.

 

Når du er med i den sangen, da er du en engel du også.