Sist oppdatert: 28.12.2008 09:09

Litt av et sammentreff

PER KRISTIAN BAKKOM
 

I siste nummer av medlemsbladet til Mercedesklubben var det en artikkel om bilen som Vidkun Quisling disponerte da han var ministerpresident. Det spesielle med dette er at jeg oppdaget at denne bilen hadde det samme registreringsnummeret som sitter på min veteranbil i dag – A-9293.

 

Quislings bil var en pansret Mercedes K 770 fra 1939, og min bil er en Mercedes 190 C fra 1962.  Nummeret som sitter på bilen min, er det samme som den ble levert med i 1962. I artikkelen ble det antatt at Quislings bil ble tvangshugget på starten av 60 tallet, noe denne historien underbygger.