Sist oppdatert: 31.12.2008 08:03

Tante Langt i fra

ARNE HEIMESTØL

Inntil for noen år siden hadde jeg ei tante som fikk tilnavnet "Tante Langt i fra". Det var slettes ikke et slemt kallenavn, for familien hadde stor respekt for Damen, ja, for dette var en svært myndig kvinne. Hver gang vi besøkte tante, skulle det helst være både brødmat og kaffe. Tid var noe som kom, ikke noe som gikk, og samtalen under slike besøk var oftest innom mange av samfunnsdebattenes tema. For virkelig å understreke sin mening  falt ofte replikken "Å, langt i fra!" – derav navnet.

Jeg lurer på om styringsgruppa gjennom forumsdiskusjonen på Hedalen.no har møtt Tante Langt i fra. Etter at seks av gruppas medlemmer i driftstilpasningsprosessen foreslo at Hedalen skole kun skal ha 1.-4. trinn, ble det travelt å redigere forumet. Opptil 29 innlegg i døgnet skulle gjennomgås, og dette var slett ikke ordfører Hellands skyld, for han kan tenke seg å beholde Hedalen barne- og ungdomsskole – slik den nå er.

Helland valgte likevel, i møte med fylkesmannen i kommunestyret, å ytre bekymring over konsekvensene samfunnsdebatten kan få for samholdet i kommunen. Den bekymringen deler ikke jeg. "Tantene" i Hedalen vil nemlig ikke noen noe vondt. Debatten er heller et uttrykk for kjærlighet til et lokalsamfunn man ønsker skal bestå og utvikle seg. Da rokker man ikke ved prioritet nummer 1 - skolen vår. Å langt i fra!

5. januar skal styringsgruppa sluttbehandle oppvekstgruppas rapport om skole, SFO og barnehage. Fram til 5. februar bør det være rikelig anledning for kommunestyrets medlemmer til å møte Tante Langt i fra.

Å gjøre en skole i vekst med over 100 elever til en nedleggingstruet skole, og det i en kommune med så store avstander, er langt fra det beste forslaget jeg har sett. S(Å) langt i fra!