Sist oppdatert: 16.02.2008 17:48

Årsmøte i bygdeutvalget

ARNE HEIMESTØL
 

Fredag 15. februar var det årsmøte i Hedalen bygdeutvalg. I sin årsberetning kunne styret fortelle at de har bak seg et aktivt år med blant annet 11 styremøter. Styret fikk ros for sin innsats i året som ligger bak, og valget ble gjennomført i tråd med innstilling fra valgkomiteen.


Anne, Ola og Eirik bidro med vakker musikk ved innledningen til årsmøtet

  • Les årsmeldingen for 2007 her.

  • Her kan du lese regnskap for 2007

Valg

Jan Warberg ble gjenvalgt som leder for Hedalen bygdeutvalg.

Asle Ivar Lie og Sigbjørn Kana hadde begge frasagt seg gjenvalg til styret. Valgkomiteens forslag på Astrid Hegdal og Hege Hartvigsen ble bifalt med akklamasjon.

Rigmor Brenden hadde takket nei til å fortsette som vararepresentant i styret. Her ble Audhild Nordby valgt.

Anne Skinningsrud gikk ut av valgkomiteen. Inn kom Ola Jonny Fossholt. Per Harald Grøv fortsetter som revisor. Gro Skinningsrud hadde frasagt seg gjenvalg som revisor og ble erstattet av Vigdis Klemmetsrud.

Ellers består styret nå av

  • Grete Johnsen - som har vært kasserer

  • Ingrid Gunderhuset - har vært sekretær

  • Elisabeth Slettebråthen - har vært varamedlem

Den nye valgkomiteen:

  • Angjerd Aspholt (leder)

  • Grete Skogly

  • Ola Jonny Fossholt

Vassfarbrøtningen var satt opp som egen informasjonssak. Dette temaet kommer vi tilbake til i eget oppslag om få dager.