Sist oppdatert: 01.01.2008 08:57

Vil og kan du bli klimanøytral?

ARNE HEIMESTØL
 

Klima og miljø opptar de fleste.  Noen mener at dette er et tema politikerne må ordne opp i. Flere viser til hva vi kan gjøre som enkeltmennesker. I sin nyttårstale ga kongen uttrykk for optimisme. – Alle bryr seg om hvordan egne barn og barnebarn vil få det i framtiden. Hva gjør du og jeg med klimautfordringen?

På nyttårsaften forkynte Dagbladet at mange av oss kan se fram til en lønnsvekst på flere titusener i 2008. Slår dette til, vil det trolig føre til økt forbruk, og det tjener neppe miljøet.

Miljøvernorganisasjoner kommer med mange råd om hva den enkelte kan gjøre for å redusere sine klimautslipp. Vi kan blant annet kjøre kollektivt, fyre med ved, installere varmepumper, isolere husene våre bedre, fly mindre, spise mindre kjøtt, kjøpe kvalitet når vi handler, sortere søppelet vårt slik vi skal – og så videre.

På nyttårsaftenen ble jeg klar over nettstedet Min kvote.no. Her kan den enkelte beregne sitt klimautslipp, finn forslag til hvordan en kan spare energi og kjøpe klimakvote. Hvis en skal tro nettstedet, som viser til både Det Norske Veritas og FN, vil det være mulig å kjøpe klimakvote slik at en blir klimanøytral allerede nå. Og dette koster svært lite.

Dette skriver nettstedet:

MinKvote.no tilbyr som de første i Norge klimaabonnement. MinKvote kan med visse forbehold garantere at husholdningen blir klimanøytral ved inngåelse av abonnement. Det vil si at husholdningens utslipp av klimagasser blir kompensert ved at husholdningen betaler for å redusere utslipp andre steder. Det gjør vi ved å kjøpe FN sertifiserte "Certified Emission Reductions" på vegne av husholdningen.

Vi ønsker ikke at vårt Klimaabonnement skal bli en sovepute for å unnlate å redusere utslipp. For å inngå avtale om Klimaabonnement må derfor husholdningen forplikte seg til å gå gjennom vår kalkulator årlig for å oppdatere utslippsmengden. Husholdningen forplikter seg også til å motta tips for å redusere CO2-utslipp og klimainfo fra Minkvote hver måned.

Hva får husholdningen tilbake?

Husholdningen får et sertifikat fra oss som representerer CER-sertifikatene husholdningen har kjøpt. I tillegg får husholdningen et årlig klistremerke for hus og bil som bekrefter at huset og bilen er klimanøytral samt klistremerke med "Uadressert reklame - Nei takk!"

Er dette for godt til å være sant? Er det å kjøpe seg avlat, eller kan dette være ett av flere nødvendige tiltak? Kanskje flere tenker på nyttårsfortsetter...

Jeg imøteser kreative innspill om temaet på forumet.