Sist oppdatert: 12.01.2008 08:57

Hvem er vi?

ODDVAR GRAN

Det finnes en del fakta om å bli gammel. I handlingsplanen "Ny seniorpolitikk" finner vi følgende: Av 4,6 millioner innbygger er 13 % over 67 år. (I Sør-Aurdal synes jeg å huske at dette tallet er dobbelt så høyt.) Dette tallet er sterkt økende. I 2020 regner en med at gruppen over 70 år vil øke med 40 %. (Statistikk fra 2005).

Dette er en stor del av befolkningen – som nesten ikke synes i det politiske liv, som stort sett er dominert av folk mellom 40 og 60 år. Det kan ikke skyldes på andre grunner enn de eldre selv. Hva er grunnen?
I Sør-Aurdal var FrP frampå med forslag om eldreombud. Dette forslaget har jeg ikke hørt andre partier gi støtte til. Vi trenger ikke flere ansatte på Tingvoll!

Vi må heller få flere eldre til å ivareta sine interesser, og vi må bli lyttet til og ikke minst bli respektert. Vi har et eldreråd som kun har forslagsrett og ingen makt. I min tid som aktiv i kommunepolitikken merket vi lite til dette organet. Jeg tror ikke det er bedre nå.

Det må bli slutt på at vi godtar at gamle og utslitte damer blir plassert på et bøttekott eller blir liggende hjelpeløse på gulvet i sin leilighet i et døgn. Dette er ikke kritikk mot dem som sliter tungt i jobbene. Tvert imot har jeg hørt mye positivt. Eldre pleietrengende har sagt: "Vi er så glade i disse snille damene fra Hedalen som hjelper oss." Det er gjort mye bra  i eldreomsorgen i Sør-Aurdal de senere år, med finere boliger. De gamle har stort sett bra boliger selv. Det vi trenger nå, er nok pleiepersonell og bedre legetjeneste.

Det store problemet er at folketallet går ned. Vi må ønske velkommen alle som vil bo i Sør-Aurdal. Vi trenger en del flygende hollendere! Kanskje klimaendringene vil hjelpe oss?