Sist oppdatert: 18.01.2008 05:48

Valdres første kirkeorgel i Hedalen?

JAHN BØRE JANHSEN

Konservator Valdresmusea AS

 

Ved flere omvisninger i Hedalen stavkirke har jeg hørt at her fikk man orgel omkring 1690. Det ville vært utrolig, for Hedalskirken ble ombygget til korskirke i 1699 og det er lite sannsynlig med et orgel i den gamle lille stavkirken.


Edvard Elsrud skriver i boka ”Hedalen stavkirke – i gode og onde dager gjennom 800 år” (1993) om et orgel fra omkring 1790 bygget av Erland Knudsen Landsend, og sier at dette skulle være det første kirkeorgel i Valdres.

 

I følge Valdresbindet av Norges Kirker, utgitt av Norsk Institutt for Kulturminneforskning NIKU og lagt ut på Internett, er det første orgelet i Hedalskirken bygget av Erland Knudsen Landsen 1798 og forært til kirken av orgelbyggeren 1808.

 

Dette er skrevet av en av Norges fremste kirkeforskere, Sigrid Christie, som var godt kjent i Valdres. Deretter skal kirken i følge ubekreftet opplysning ved Ole Ellingsen Brager i formannskapets forhandlingsprotokoll 1863 ha fått et orgel av hans far. Dette orgel har man ellers ingen opplysninger om. Det neste orgel ble bygget av P. Berntsen 1906. Fasaden ble overført til det nåværende orgel, som er mekanisk og bygget av Norsk Orgel-Harmoniumfabrikk A/S 1977. 

 

Det første kirkeorgel i Valdres var trolig i Aurdal kirke 1792, også i følge NIKU – Norges Kirker. Orgelet i Reinli stavkirke skal være fra 1790-årene, det sto først i Bagn kirke, men kom til Reinli 1879.

Kanskje er dette kirkeorgelet det første i Valdres? Det som står i Edvard Elsruds bok er altså feil, dessverre for Hedalen stavkirke. Da er det bedre å si under omvisninger at kirken hadde et av de eldste orgler i Valdres, ikke det eldste.