Sist oppdatert: 17.01.2008 07:10

Bygdeprisen 2007

JAN WARBERG
 

Bygdeutvalget vil be om å få innspill til hvem som bør tildeles Bygdeprisen for 2007. Det er ikke eksakte kriterier, men vi vil se på de eller den som i en frivillig sammenheng har gjort noe godt for sine medmennesker, for bygda eller for samfunnet forøvrig, som bør honoreres på en slik måte.

Vi tar sikte på å dele ut Bygdeprisen 2007 på årsmøtet i Bygdeutvalget, i løpet av februar måned, og ber om at innspill kan gies til: bygdeutvalget@hedalen.no  eller pr post til Bygdeutvalget, c/o Jan Warberg, Bakeriet, 3528 Hedalen.
Som jury for å velge ut hvem som bør ha prisen, vil Bygdeutvalget styret, men vi vil, dersom vi har problemer, gå ut og be om bistand fra andre der vi er i tvil.
På grunn av frister etc. må vi sette en frist på 8. FEBRUAR 2008 for å komme med forslag.

For Bygdeutvalget
Jan Warberg