Sist oppdatert: 19.01.2008 08:44

Parkering ved kirka

ARNE HEIMESTØL
 

Ved kirkelige handlinger er parkeringsplassen ved kirka ofte for liten. Dette fører til at mange parkerer bilen på hovedveien. Dermed blir det bar ett kjørefelt. Spørsmålet er om dette er lovlig og forsvarlig. Vi har stilt spørsmålet til Sør-Aurdal lensmannskontor og fått følgende svar fra Osvald Håheim:

I trafikkreglene § 17 står det om parkeringsforbud:  "På forkjørsveg med høyere fartsgrense enn 50 km/t er det forbudt å parkere på kjørebanen".

Er det 50-sone ved kirken, så er det faktisk lov å parkere på veibanen, MEN da skal en samtidig se på vegtr. l. § 3 som bl.a. sier at man ikke skal opptre slik at annen trafikk " blir unødig hindret eller forstyrret".