Sist oppdatert: 20.01.2008 08:33

Nye opplysningsskilt

ARNE HEIMESTØL
 

Flere instanser har anmodet Statens vegvesen om å sette opp brune opplysningsskilt ved Tollefsrud og i Nes i Ådal. Målet har vært å varsle vegfarende om Bautahaugen, Vassfaret og Hedalen stavkirke.

Kundan Rockstad kontaktet Statens Vegvesen og har fått opplyst at slike skilt vil bli satt opp våren 2008.
– Dette må vel være den beste markedsføring Hedalen og Vassfaret, inklusiv Hedalen stavkirke og Bautahaugen, kan få med tanke på alle de som kjører på E16, sier Rockstad i en kommentar til Hedalen.no.

Menighetsrådsleder Eldor Bråthen uttrykker tilfredshet med at det nå kommer opplysningsskilt om Hedalen stavkirke. – Stavkirkene våre er en del av det særegne ved Valdres. Vi tar gjerne imot turister i stavkirka så lenge ikke besøkene kolliderer med kirkelige handlinger.