Sist oppdatert: 21.01.2008 06:41

Med stor vekt på natur og miljø

ARNE HEIMESTØL
 

Hedda hytter vil fram til våren 2009 investere mellom tre og fire millioner kroner i nytt produksjonssystem og nybygg. Samtidig utvides arbeidsstokken. Bakgrunnen er nytt byggesystem der isolasjonstykkelsen i tak, vegger og golv utvides. Det satses på miljø både i produksjon og i natur der hyttene skal settes opp.

Forskriftsendringer i 2007, med virkning fra 1. august 2009, får konsekvenser for energieffektivitet og energibruk i fritidsboliger.

Energieffektivisering

For fritidsboliger produsert av Hedda betyr dette at isolasjonstykkelsen endres fra 10 til 20 cm i vegger. I tak og golv økes tykkelsen fra 20 til 25 cm.

I de nye hyttene vil en bruke tolags glass med gass. Lave yttervegger bidrar også til redusert energibruk. Samlet betyr kravene til fritidsboliger, og oppfølging Hedda setter i gang, mindre energibruk.

Fabrikklokalene

Endringene er så store at de krever nytt produksjons- og byggesystem på fabrikkområdet til Hedda hytter sør i Hedalen. For å få plass må hele hallen tas i bruk. Det betyr at det vil bli bygd et nytt lager. I produksjonshallen vil det bli flere arbeidsstasjoner, og elementstørrelsen vil bli økt.

Montering

Montering ute vil skje ved hjelp av kran. Bygg kan som følge av dette lukkes raskere enn tidligere, og dette bidrar til at byggetiden ute blir kortere. Avfall vil bli sortert og samlet i konteinere. Ved kan brukes til oppvarming. Elementproduksjon betyr også at avfallsmengden blir liten.

Det må være natur igjen

Hedda hytter og deres arkitekt, Jon Haug, er opptatt av å tilpasse hyttene til terrenget. – Vi vil ikke ha tilstander som i Hafjell og på Beitostølen, sier Harald Arne Haugen.

Hedda produserer hytter med areal på inntil 120 kvadratmeter. Snittstørrelsen er på 80 m2. Tomta hytta skal bygges på, får konsekvenser for planlegginga. For Hedda er det viktig å bygge hyttene slik at det er natur igjen. Hyttefeltene er derfor små, og det bidrar til å få ned utbyggingstiden for hvert felt.

Oppvarming

Høystandardhytter varmes for det meste opp med strøm og ved. De aller fleste som bygger hytter i dag, velger å ta i bruk varmestyring. Når hytta ikke er i bruk, holdes temperaturen på et minimumsnivå, slik at frost unngås. Via fjernstyring kan en starte oppvarming av fritidsboligen når denne skal brukes.

På Søbekkseter har Hedda bygd den første hytta med vannbåren varme. Her ble det boret et hull på 120 meter, og varmepumpe ble koblet til. Varmesløyfer i golv gir en behagelig varme. Kostnaden for et slikt tiltak vil være på rundt 200 000 kroner.

Mange velger å bruke konveksjonspeiser som oppvarmingskilde. Virkningsgraden på disse peisene kan være på opptil 79 %. Det vil si at de utnytter energien i veden svært godt. I tillegg kan de plasseres inntil 10 cm fra vegg og uten brannmur. Årsaken er at varmen sendes ut i rommet.

Hedda satser for framtida

Hedda hytter har 18 tilsatte på fabrikken og flere montørlag. Årlig produseres det mellom 35 og 40 fritidsboliger. – Vi investerer nå 3-4 millioner kroner og utvider arbeidsstokken, sier daglig leder Magne Omsrud.

Prosjekteringsfasen av det nye byggesystemet er i gang. Ved påsketider vil en kunne se et eksempel på den nye hyttetypen like ved fabrikken sør i Hedalen.


Elementproduksjon