Sist oppdatert: 21.01.2008 06:24

Blir du med og bygger en fotballbane?

ELDOR BRÅTHEN
 

Undertegnede feiret en våt og trivelig jul i byen som huser siste års seriemestere i fotball. I ettertid har jeg latt meg fortelle at gledelig mange var til julegudstjeneste her i Hedalen, og at soknepresten Lønning, som helt riktig er, forkynte at menigheten i 2008 satser på fotball.

 

Til gudstjenesten 27. januar får vi få besøk av Grethe Matre fra Misjonsalliansen. Hun vil vise bilder og fortelle om det misjonsprosjektet vi nå går inn i, og avtale skal undertegnes. 

 

”Misjonsalliansen arbeider bl.a. i slumområdene i havnebyen Guayaquil i Ecuador. Omtrent to og en halv million mennesker lever i byen, mange av dem i stor fattigdom. I 2007 startet Misjonsalliansen fotballskoler for 600 barn og unge. Fotballskoler er et godt alternativ tl gategjengene og kriminaliteten. Det arrangeres også temasamlinger om verdier og familierelasjoner for deltakerne og foreldrene. ”
 

Så langt Misjonsalliansen prosjektkatalog. Er du interessert og vil vite mer, oppfordres du til å møte på gudstjenesten, kl. 11.00 den 27. Er du ikke topp interessert i fotball, kom likevel! Misjon er nødvendig og viktig. Det samme er fellesskapet og gudstjeneste for alle oss som bor her og er Hedalen menighet. Gjennomsnittlig antall gudstjenestedeltakere i Hedalen stavkirke økte med over 10 % fra 2006 til 2007, men kirka vår rommer flere. ( Jfr. julegudstjenesten)

 

Å bygge en fotballbane i Guayaquil koster 15 000 kroner. Menighetsrådet har våget å si at Hedalen menighet har som mål å bygge en fotballbane. Blir du med?