Sist oppdatert: 28.01.2008 18:45

Fotballprosjektet vårt i Ecuador

ELDOR BRÅTHEN
 

Vi er i gang. Takkofferet ved gudstjenesten søndag 27.januar innbrakte kr. 4015. De pengene fikk Misjonsalliansens representant Grethe Matre med seg. Bildeserien hun viste, ga oss som var i kirka et bitte lite innblikk i leveforhold som er så helt annerledes enn våre. Leveforholdene er annerledes. Behovene er de samme.

For barn er det et viktig behov å kunne leke, gjerne sammen med andre i et sunt og meningsfylt fellesskap.
 

Kontrakten som ble undertegnet, innebærer at vi i Hedalen menighet bidrar med forbønn og givertjeneste/innsamling. Vi som sitter i menighetsrådet, har en liten ekstraoppgave. Det er å informere dere. I så måte er vi kjempeheldige som har akkurat den kanalen jeg nå bruker. De som vil finne ut litt mer på egen hånd, kan bruke internettadressen: www.misjonsalliansen.no og gå inn på Ecuador, oppe til høyre. Trenger du en liten bekreftelse på fotballens evne til å engasjere og skape kontakt, bør du lese en liten artikkel som heter: ”Jungeltelegrafen.”
 

I Ecuador bruker man roperter. Det kommer vi ikke til å gjøre her i Hedalen, men vi vil henge opp plakater som Grethe Matre hadde med seg.
 

Gironummeret til Misjonsalliansen er 3000 16 00040. Hvis dere vil støtte opp om vårt prosjekt, skriv på ”Prosjekt nr. 50543”, og gjerne ”Hedalen menighet” i tillegg.