Sist oppdatert: 04.01.2008 19:41

Valdres Kontorpark og Valdres Næringshage tilbyr etableringshjelp i Hedalen

OSVALD FOSSHOLM
 
 

Valdres Kontorpark i Hedalen og Valdres Næringshage på Fagernes har et samarbeid for å hjelpe fram etablerere i Hedalen. Prosjektet er delvis finansiert av Sør-Aurdal kommune.

 

Tilbudet går på at vi gir hjelp til etablerere som kan tenke seg å etablere sitt firma i Valdres Kontorpark. Vi gir etableringsveiledning, bistand med forretningsplaner, tilbud om kurs og andre støttetiltak.

 

Nyetablerte bedrifter kan søke om en såkalt Startpakke. Dette innebærer at etablereren får gratis kontorplass det første halve året og at kontorleien deretter justeres opp til fullt nivå etter ett år. Etablereren får også veiledning og inntil 4 timer gratis bistand fra revisor, advokat eller andre fagpersoner som er relevante for etableringen. Vi kan også skaffe mentor/fadder for etableringen hvis dette er ønskelig.

 

Tilbudet gjelder foreløpig ut 2008.

 

Kjenner du noen dette kan være aktuelt for kontakt:

 

Valdres Næringshage

Arne Erik Fønhus

Tlf: 61 35 64 06 eller e.post: post@valdres-nhage.no

eller

 

Valdres Kontorpark Hedalen

Osvald Fossholm

Tlf: 90 88 73 93 eller e.post: osvald@kontorparken.no