Sist oppdatert: 06.01.2008 08:16

Folkevalgt

ARNE HEIMESTØL

 

Tor Anders Perlestenbakken (Ap) var kommunestyrerepresentant og fast representant i utviklingskomiteen i forrige periode. Han er leder av Hedalen Arbeiderlag, og sitter derfor i styret i Sør-Aurdal Arbeiderparti. Tidligere har Tor Anders vært med i AUF

 

– Jeg valgte å stille meg til disposisjon før kommunevalget av flere grunner. Jeg har vært med i kommunestyret den forrige perioden og synes det har vært lærerikt og interessant å delta i samfunnsspørsmål og utvikling av vårt lokalmiljø. Lokaldemokratiet er viktig, og lokalpolitikerne har stor mulighet til å delta i utviklingen i kommunen. Jeg ønsker å være med i samfunnsdebatten for å påvirke til gode tjenestetilbud for alle innbyggere og gode rammevilkår for næringslivet.

 

– Hvilke saker ønsker du å prioritere i perioden du nå har startet på?

– Gode tjenestetilbud for innbyggerne i hele kommunen! Jeg ønsker å videreføre satsingen på gode tjenester til befolkningen i alle aldre i kommunen. Vi må videreføre arbeidet for en god skole – en skole som gir alle elevene muligheter for å utvikle sine praktiske og teoretiske evner og ferdigheter.

Tor Anders forteller at han også vil prioritere gode helsetjenester til alle, det vil si blant annet å videreutvikle de to bo – og servicesentrene vi har i kommunen, samt sykehjemmet for de eldre. – Jeg ønsker å jobbe for best mulig skolehelsetjeneste og helsestasjon for de yngre. Vi må sikre gode tjenester ved et godt samarbeid i kommunen på tvers av bygdene, hvor også avstanden til tjenestene for brukeren er med i vurderingen av kvaliteten av tjenesten.

Jeg ønsker videre å jobbe for at kommunen vår blir et best mulig sted å leve og bo i. Dette må vi ikke være redd for å markedsføre for å få interessen opp for vår kommune. Vi må jobbe for at alle innbyggere blir best mulig ambassadører for Sør-Aurdal, slik at vi kan skaffe flere innbyggere enten ved at tidligere utflyttet ungdom kommer tilbake, eller andre flytter til kommunen vår. Jeg vil jobbe for at alle innbyggere blir godt tatt imot i Sør-Aurdal, og på samme måte som andre innbyggere føler de er verdsatt og har muligheter til å skape sin egen arbeidsplass. Jeg ønsker at Sør-Aurdal fortsatt skal være en ja-kommune, hvor de som henvender seg til kommunen, føler de får god hjelp og veiledning.

Tor Anders ønsker å jobbe for at næringslivet får gode rammebetingelser slik at det kan utvikle seg, skape arbeidsplasser og positive ringvirkninger i kommunen. Her skal kommunen ha en veileder-rolle, være i dialog og spille på lag med de ulike næringsaktørene.

– Jeg ønsker også å få innspill fra innbyggerne om hvor skoen trykker, for å forsøke å finne de gode løsningene for kommunen og befolkningen i Sør-Aurdal, avslutter Tor Anders.