Sist oppdatert: 07.01.2008 07:05

Hva skal kristendom bety i 2008?

ARNE HEIMESTØL
 

Prost Georg Espolin Johnson var invitert til å ha ord for dagen på trettendagsbasaren. – Det er fabelaktig at dere klarer å samle så mye folk i dårlig vær, sa prosten, før han oppfordret de frammøtte til å følge godt med på det han hadde å si. – Jeg pleier å se på de som hører på. Blir de litt dimme i øynene, stopper jeg opp. Da tror de at presten er død, men det er jeg jo ikke, sa Johnson, og salen kvitterte med latter. God kontakt var opprettet.

I sitt innlegg og i intervju kom prosten inn på prosten hva kristendom betyr i 2008. – Det blir ikke noen vekkelse og fornyelse i vår kirke hvis folk bare er opptatt av det som ikke fungerer. Vranglære har det alltid vært i kirken. Det kommer imidlertid ikke noe glede ut av å være negativ. Jeg står for og hevder det jeg har gjort. Men det finnes et annet viktig fokus: Fortell andre hva Jesus betyr for deg i hverdagen. Forny det personlige vitnesbyrdet!

– Verden er så stor. Hva betyr det vi driver med i Hedalen da? spurte prosten. – Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper, sa Johnson og viste til trosbekjennelsen. –  Det er Gud som har skapt meg. Han har kontroll. Det er Gud som fører historien mot sitt mål.

– Jeg er så liten. Hva betyr lille meg? – Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn vår Herre. Jesus ble ikke født med en slik glorie som vi har sett på enkelte malerier. Han ble et menneske som du og jeg. Den Jesus jeg tror på, skjønner min bekymring. Da Jesus hang på korset, sa han: – Min Gud, Min Gud, hvorfor har du forlatt meg?
Jeg har uendelig verdi. Alle her er originaler, og det er et kompliment! Det lille barnet i krybben er den samme som har all makt i himmel og på jord.

– Mange er bekymret for frafallet, fortsatte prosten. – Slik har det alltid vært. Men Gud har kontrollen! Jeg er liten, Gud er stor. Mennesker sier: Det er akkurat det samme hva jeg gjør. Det fører gjerne til at vi blir opptatt av å skaffe oss mer penger. – Jeg tror på Den Hellige Ånd. Han er Jesus nærværende.  Jesus går ved min side hver dag. Han hjelper meg å la være å gjøre alle dumheter.

Og så oppsummerte prosten:

  • – Verden er så stor. – Jeg tror på Gud Fader, den allmektige.

  • – Jeg er så liten. – Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn vår Herre.

  • – Det er det samme hva jeg gjør. – Jeg tror på Den Hellige Ånd.