Sist oppdatert: 10.07.2008 15:18

Vegsaken er løst

ARNE HEIMESTØL
 

Oppklaringsmøtet om Nesbyen-Hedalen Veglag BA på Ildjarntunet torsdag morgen førte fram. Partene er nå enige om vedtekter for veglaget.

Styret for Vassfarvegen var ikke tilfreds med forslag til vedtekter som var lagt fram, og et oppklaringsmøte måtte til.  Nes kommune, Sør-Aurdal kommune og styret for den private vegen fra Åsliseter til Vangsbekken ble, sammen med styret for Vassfarvegen, enige om følgende:

  1. Et punkt knyttet til driftsutgifter i vegselskapet vil bli tatt opp på årsmøtet.
     
  2. Nes kommune gir fra seg sin representant i styret til grunneierne i Nes.

Det er i tillegg utarbeidet en likelydende skriftlig avtale mellom Nes kommune og grunneierne på hallingsida og mellom Sør-Aurdal kommune og grunneierne for vegen mellom Åsliseter og Vangsbekken. Avtaletekstene bygger på kommunestyrevedtakene i Nes og Sør-Aurdal.

- Det er Nes kommune som nå skal kalle inn til stiftelsesmøte, og grunneierne har bedt om at dette skal skje så raskt som mulig, slik at opprustingsarbeidet kan komme i gang, forteller ordfører Kåre Helland.

-Jeg er lettet over at vi nå er i mål. Denne saken har tatt mye tid og krefter, og nå håper jeg at grunneierne er tilfreds, avslutter Helland.