Sist oppdatert: 16.07.2008 07:26

Uønsket reklame

ARNE HEIMESTØL

 

Det er mulig å reservere seg mot uønsket reklame. I denne artikkelen ser vi på hvordan du kan gjøre det.

Alle som driver med markedsføring, er pålagt å sjekke sine navnelister opp mot Reservasjonsregisteret i Brønnøysund. Dette
registeret skal gjøre det enklere for deg å reservere deg mot at ditt navn blir brukt til adressert reklame i posten eller til telefonsalg.

Reservasjonen er personlig og gjelder kun deg som person, ikke andre i husstanden. Dersom du, fire måneder etter at du har reservert deg mot reklame, fremdeles mottar uønsket direkte markedsføring, kan du starte med denne sjekklisten.

Det kan altså ta noe tid før reservasjonen trer i kraft, og det kan også hende at den ikke blir respektert. Flere har dessuten erfaringer med for eksempel "markedsundersøkelser" som heller kan karakteriseres som reklame. I slike tilfeller kan det være lurt å avbryte den som ringer opp og spørre om henvendelsen er telefonsalg. Hvis svaret er ja, kan en gi uttrykk for at slike henvendelser er uønsket og vise til at en har reservert seg mot denne type reklame.

Disse tiltakene kan også være aktuelle:

  1. En kan ta kontakt med virksomheten som sprer reklame og kreve navnet sitt slettet fra vedkommendes register. Se denne brevmalen.

  2. Det er ikke lov å markedsføre via e-post, sms eller faks med mindre du har samtykket aktivt til dette på forhånd. Får du likevel slik reklame, kan du klage til Forbrukerombudet.

    Dersom du har et kundeforhold til et firma, kan disse sende deg reklame for tilsvarende produkter som de du har kjøpt, dersom de har informert om at de ønsker å gjøre dette – og du får mulighet til å takke nei til å motta reklame.

  3. Det er forbudt å levere ut uadressert reklame til forbrukere som klart har tilkjennegitt at de motsetter seg dette, ved for eksempel å merke postkasse eller dør tydelig. Innstikk i aviser er unntatt fra dette forbudet.

  4. Flere mottar uønsket e-post som kan karakteriseres som lureri. Det er ikke uvanlig å motta varsel om at en har vunnet i et lotteri en ikke har kjøpt lodd i. Slike henvendelser er rett og slett svindel, og her gjelder det å bruke det en har mellom ørene. Se denne engelskspråklige siden.

Legg merke til at virksomheter og næringsdrivende ikke har samme vern som privatpersoner. Les mer om dette her.