Sist oppdatert: 25.07.2008 07:03

Nå skal vegen bli bedre

ARNE HEIMESTØL
 

– I løpet av et par uker skal det bli vesentlig bedre veg mellom Nesbyen og Åsliseter på Teinevassåsen. Dette sier nyvalgt styreleder i Nesbyen-Hedalen veglag BA, Arild Skaret. Bra med nedbør har lagt et godt grunnlag for at vegen nå kan høvles, og der det trengs mest, vil en kjøre på grus i tillegg.

Mandag var det styremøte i veglaget, og her drøftet en hva som kan gjøres på kort og på lang sikt. Det skal settes opp to automatbommer, men disse vil en ikke få med en gang. Fra nå av kreves det nemlig at de som skal betale med for eksempel visakort, også må taste inn koden som hører med til kortet. Det lønner seg å få denne funksjonen med fra begynnelsen, for det betyr at en sparer ekstrautgifter seinere.

Veglaget trenger imidlertid penger allerede nå. – Vi håper derfor at de som bruker vegen, vil betale bomavgift også før automatbommene er på plass, sier Skaret. Det vil komme opp nye informasjonsskilter både ved Åsliseter og ved Todalen - der det var bom inntil 1996. Begge bomkassene skal brukes inntil videre.

Det trengs betydelige mengder grus for å sette hele vegstrekningen i tilfredsstillende stand, og en vil spare ca. 40 kroner per kubikkmeter dersom en kan sette opp et knuseverk et sted mellom de to bommene.