Sist oppdatert: 26.07.2008 07:11

Lyn drepte fire sauer i Muggedalen

TEKST: ARNE HEIMESTØL
FOTO: OLE KNUT STEINSET, STATENS NATUROPPSYN
 

– Dette  er trist, og sauene hadde maksimal uflaks. Det sier saueeier Trond Berg etter at lynet for ca. 1 1/2 uke siden slo i hjel to søyer og to lam ved Ulevassetra i Muggedalen.

Det var to turgåere som fant sauene og varslet eieren. Rovviltkonsulent Ole Knut Steinset ble med til Muggedalen og kunne fastslå at det ikke var rovdyr som hadde tatt livet av dyrene. Tre trær hadde tydelige flenger. Steiner hadde flyttet på seg, og i tillegg var det små grøfter i bakken – alt tydelige tegn på at lynet hadde funnet veien til bakken. Den ene sauen hadde rullet ned en bakke og havnet i en skogsbilvei. Dette bidro til at husdyrene ble funnet.
 

– Dyr søker gjerne ly for uvær, forteller statsmeteorolog Arild Menzoni. Går de innunder trær, utsetter de seg imidlertid for fare dersom lynet slår ned. Et lynnedslag gir ofte dyr sjokk slik at hjerte og åndedrett stanser.

Farlig for både dyr og mennesker

– Hvordan kan en unngå å bli rammet av lynnedslag?

– Innendørs og i bil er en trygg. Blir en overrasket av tordenvær, bør en søke dekning lavest mulig i terrenget, og da må en ikke være i nærheten av noe som stikker opp. En grøft gir for eksempel bra beskyttelse, og er en ute på vannet, må en snarest mulig komme seg til lands.


Kilde: Wikipedia