Sist oppdatert: 28.07.2008 12:57

Spøker det på Bautahaugen?

KARI HALLDIS BRENDEN
 

Det har hittil i sommer vært stor aktivitet på Bautahaugen til glede for omviserne og Venner av Bautahaugen som gjør en innsats det står respekt av. Det meste har skjedd og skjer på dugnadsbasis. Vi gleder oss over begeistret tilbakemelding fra våre besøkende.

Lørdag morgen ble det oppdaget at noe mystisk hadde skjedd på den gamle Kaputsetra om natta. Fredag hadde nemlig Kjellaug lagt nytt granbar utenfor dørhella ved Liesstuggua og seterbua. Hun hadde funnet flotte barkvister med lysegrønne nye skudd som hun danderte ved dørhellene slik tradisjonen var i gamle dager. I løpet av dagen ble dette baret lagt merke til og kommentert av mange som syntes det var spesielt fint. Mange ga uttrykk for nostalgiske tanker og følelser der ved seterbua. Og det nye granbaret ved dørhella signaliserte klart at budeia ikke var langt unna.

Så kommer det mystiske: Lørdag morgen ved første guiding, oppdaget Kjellaug at baret ved seterbua var forsvunnet! Ingen vet hvordan eller hvorfor.

Jeg har nå gjort meg opp mine egne tanker om dette: Vi skal ikke se bort fra at den 200 år gamle seterbua huser en hulder eller to. Det ville vel heller være rart om den ikke gjorde det. Derfor tror jeg at huldra syntes det ble for mye skrål og leven av alle folk som kom på besøk og av den grunn ville gjøre oss et pek for å skremme oss bort.
Men nå er det nå slik at folk i dag ikke har så lett for å bli skremt av slike vesener, og huldra må, etter mitt syn, tilpasse seg den nye tida slik vi andre har måttet gjøre.
Det blir spennende å se hva som skjer når nytt bar blir lagt.