Sist oppdatert: 30.07.2008 07:18

Svømming og livredning

ARNE HEIMESTØL

- Faller du ut i vannet uten å kunne svømme, går det galt hvis ingen kan hjelpe deg opp. Du får panikk, begynner å kave og klarer ikke å tenke rasjonelt, sier Tore de Faveri, fagansvarlig i Norges Svømmeforbund til VG
.

Nordisk definisjon på svømmedyktighet:

Å falle/hoppe ut i vannet for deretter å ta seg opp til vannflaten, svømme 200 m – hvorav 50 m på ryggen.

En undersøkelse i 2003 viste at bare halvparten av norske tiåringer kan svømme.

I forhold til befolkningstallet er det dobbelt så mange som drukner i Norge som i USA, og fire ganger så mange som i Storbritannia og Nederland. Manglende svømmeferdigheter er én av grunnene til drukningsulykker i landet vårt.

Hvordan det står til med barns og voksnes svømmeferdigheter i Sør-Aurdal, har vi ikke oversikt over. Det finnes ett svømmebasseng i kommunen, og her gjennomfører kommunen svømmeopplæring.

I Hedalen er det flere utendørs badesteder, og noen av disse egner seg for vanntilvenning og svømmeopplæring. I østre del av Bergstjern er det kjørt på grus i det ellers mudderfylte vannet, og her er badetemperaturen på varme sommerdager ofte god. Strøen har en nydelig badestrand i den østlige delen av vannet.

Vanntilvenning og svømmeopplæring kan starte fra barna er på baby-stadiet. Da har det ikke rukket å utvikle vannskrekk. Tilvenning vil alltid være første steg, og svømmetak og teknikker kommer seinere. Her er det viktig at barn får kyndig hjelp.

Foreldrene har hovedansvaret for egne barn, og kjenner en seg ikke trygg på å gi slik opplæring, kan en alliere seg med noen som har de nødvendige ferdighetene. Svømming læres helt sikkert best i vann.

Svømmeopplæring må gjennomføres under trygge forhold. Flere har pekt på at barn må være under tilsyn hele tiden mens de oppholder seg i vannet. I varmen vi har opplevd den siste tiden, er det lett å bli sløv. Det beste vil derfor være å bade sammen med barna.

Like viktig er det at alle som forestår opplæring, har nødvendige ferdigheter i livredning, og at en ikke tar barn med på større dyp enn der en kan dykke og hente dem opp. Se dette rundskrivet fra Utdanningsdirektoratet 2008.
Ved saga sør i bygda har Hedalen Røde Kors satt opp en livredningsbøye, og laget leier ut redningsvester gratis. Disse kan hentes på Joker. Kan Røde Kors også tenke seg å arrangere livredningskurs for interesserte?