Sist oppdatert: 05.07.2008 06:24

Tror på løsning for Vassfarvegen

ARNE HEIMESTØL
 

– Vi har et felles mål: å få en åpen og god veg mellom Nesbyen og Hedalen – og med god økonomi. Jeg hilser et oppklaringsmøte velkommen og tror at vi skal klare å løse denne saken. Dette sier Nils Sætrang, ett av medlemmene i arbeidsgruppa som har utarbeidet forslag til vedtekter for BA som skal  drifte vegen mellom Nesbyen og Hedalen.

Ordfører Kåre Helland hadde kalt inn til stiftelsesmøte torsdag 3. juli. Dette møtet ble det ikke noe av siden grunneierne på Nes-sida ikke kunne godta vedtektene. Nå har Helland tatt et nytt initiativ: Arbeidsgruppa er innkalt til møte på Ildjarntunet torsdag 10. juni, og dit er styret for den private vegen på hallingssida også invitert.

– Nå er det viktig at vi ikke lager større bølger enn nødvendig, sier Helland. Sør-Aurdal kommune har for tiden godt samarbeid med hallingene om klima- og miljøplan, og vi har tre års erfaring med samarbeid om returavfall. Jeg er optimist og tror at vi skal finne en løsning på denne saken.