Sist oppdatert: 10.07.2008 04:43

 

Er ulven så farlig da?

LEIF-JARLE ASHEIM 

For noen år siden tok jeg banen opp i Holmenkollåsen for å høre på et en rovdyrforsker som skulle snakke om ulven. På setet lå et eksemplar av Dagsavisen, og der fant jeg et intervju med forskeren.  Ulven er ikke farlig, sto det i overskriften.

Jeg leste nå dette, og deretter hørte jeg på foredraget hvor forskeren la ut om hvor farlig ulven kunne være. Så i pausen etterpå viste jeg til artikkelen og spurte om han hadde sagt dette. Han bare dro på skuldrene: ”Jeg sa den var farlig, men tydeligvis bestemte de seg for å skrive noe annet”.  

Etter det er jeg blitt skeptisk både til hva Dagsavisen og ulveforskere sier i forskjellige sammenhenger. Til spørsmålet over så må sies at både ulver og mennesker er forskjellige. Er ulvene farlige for jegere, barn, eldre, svaksynte, handikappa eller andre kategorier av menneske og er det ulveVvalper, enslige hannulver eller ulveflokker som er farlige? Det er selvsagt større fare for å dø i bilulykke enn å bli drept av en ulv, men det gjelder ikke over alt. Man må som kjent være nær en vei for å havne i en bilulykke og langt fra allfarvei midt inne i skogen der ulven som regel påtreffes er det som kjent lite sannsynlig at en skal havne i ei trafikkulykke.  
 
Det hevdes og at ulven ikke har tatt menneskeliv i Norge. Det er kanskje ikke så rart all den stund den ble utrydda for vel 100 år siden og eventuelle tilfeller før den tid er vanskelig å dokumentere og lett å avvise. Så det kan ikke brukes som argument for å gjeninnføre ulven. Selv om ikke så mye som en sau er tatt av ulv på Island, så ville den antagelig gjøre det dersom den ble introdusert på sagaøya. Folk på Island har heller ingen grunn til å føle bekymring for ulven, og skal en gjøre seg opp en begrunna oppfatning om spørsmålet over så er det ingen grunn til å uteske hva de mener. 

I stedet så bør en spørre russerne som har levd med ulven i århundrer. På grunn av språkproblem, og at landet var mer eller mindre lukka i sovjettida, har det vært sparsomt med opplysninger frå den kanten. Men nå begynner informasjonen å flyte. Et eksempel på det er ei bok om spørsmålet med tittelen: Wolves in Russia. Anxieties Through the Ages. Av Will N. Graves. Et eget kapittel er via ulveangrep på mennesker. Eksempla er mange og troverdige.  I hovedsak er det barn som angripes og drepes. En spesiell risikofaktor gjelder rabies som følge av ulvebitt. Som det sto i en bokomtale “Russarane er redde for ulven og med god grunn”.

Personlig klarer jeg ikke mønstre noe begeistring for å se en familiegruppe med seks ulveunger på tunet som i Rendalen nylig. Man kan ikke gjøre annet enn å se på dem og det blir jeg fort lei av og antallet spiller ingen rolle. Eller som Ronald Reagan sa i en diskusjon om Redwood trea i California ”Et tre er et tre, hvor mange trenger man for å se på”.

Siste kapittel i boka til Graves er ei samling av ordtak og utsegner om ulven fra Russland, som f. eks. ulv i fåreklær. Jeg valgte meg følgende i fri oversetting: ”Dersom det er ulver nær landsbyen om vinteren, så er det et varsel om sult og høge matpriser”. Myndighetene her i landet har funne ut at holdningene til dem som ikke vil ha ulv, må endres. Det er gjerne slike som bur litt avsides som ikke har de riktige meninger i så måte. Skal bli interessant å sjå om ulvene returnerer til vinteren.