Sist oppdatert: 07.07.2008 06:23

Ljåslått

TEKST: ARNE HEIMESTØL
FOTO: ARNE G. PERLESTENBAKKEN
 

For 40-100 år siden varte slåttonna (ønna) mye lenger enn den gjør i dag, og den startet senere på sommeren. I en artikkelserie vil Hedalen.no gi et historisk tilbakeblikk på hvordan årets travleste tid kunne være i Hedalen.

Også i dag kan vi se at graset kan ha ulik lengde. Noe er høyt og kraftig, mens andre enger kan ha heller stutt gras i temmelig spredte forekomster. Når bøndene skulle slå, måtte en ha redskap som egnet seg.

Det var ikke snakk om å sove lenge på morgenen i slåttonna. I godt vær måtte en gjøre unna mesteparten av dagsslåtten mens det var dogg i graset, for da bet ljåen godt.

Det var ikke mindre viktig å ha skarp ljå. De fleste satte nok opp slåtteredskapen ved hjelp av slipestein dagen før, og når det var behov for å skjerpe en sløv ljå, måtte brynet fram fra brynebutten. Dette var gjerne en butt laget av never eller tre. I denne fylte en vann plasserte brynet i det.