Sist oppdatert: 11.06.2008 07:02

Skoletur gjennom Vassfaret

TEKST: ARNE HEIMESTØL
FOTO: ARNE G. PERLESTENBAKKEN
 

I hele 30 år har Lions Club Vassfaret  arrangerert turer for skoleelever gjennom Vassfaret. Årets opplegg ble gjennomførst sist mandag, og vel 40 6. klassinger fra barneskolene i Nes og Sør-Aurdal deltok sammen med lærere.
 

Disse turene starter ved Strøsdammen, og en går på østsida av dalføret mot Øvre Grunntjern og Nevlingen. En av Sør-Aurdals beste fortellere, Olaf Ødegaard, var gaid, og i år hadde han dette oppdraget for tjuende gang.

 

– Slike turer pleier å vare i omtrent fem timer, og vi har flere stopp underveis, forteller Olaf. – Vassfarets historie og fortellinger om bjørn hører med, og mitt inntrykk er at elevene setter pris på å få være ute i naturen en slik skoledag. 
 

Ved Nevlingen serveres det pølser og brus, og elevene får hver sin t-skjorte av Lions.