Sist oppdatert: 15.06.2008 06:30

Hvordan få åpnet Solstad kafé igjen?

 

Kafeen har lenge vært savnet både av bygdefolket, utflytta hedølinger, hyttefolk og andre som ferdes forbi denne lille, koselige kafeen som lenge har ventet på at noen skal ta tak i den for igjen å kunne åpne dørene som mulig samlingssted for folk i alle aldre.

Det kommer stadig ønsker fra mange hold om å få åpnet kafeen igjen slik at vi kan ta en hyggelig prat over en god kopp kaffe med en kakebit, kunne kjøpe oss en god middag eller en lunsj, og kanskje ha noe å drikke for dem som ønsker det til middagen eller pizzaen i helgene.

Første spørsmål er om bygda m.fl. ønsker at kafeen skal åpnes igjen?

Vi er nå en liten gruppe som har puttet hodene sammen for å se på når og hvordan kan vi få åpnet kafeen igjen – og ikke minst få en realistisk og varig drift av dette flotte og viktige tilbudet i bygda.

Vi ønsker å starte dette med helt blanke ark og tenke nytt når det gjelder drift og kanskje også se på om navnet Solstad skal beholdes som navn. Kan vi kanskje få en enklere og bedre markedsføring med bruk av navnet Vassfarkafeen?

Det er viktig at bygda, inkl. hytteeiere, får et eierforhold til kafeen, hvordan den skal drives fremover – både med aktiviteter og åpningstider. Så her er absolutt grunnlag for å videreføre den flotte dugnadsånden som er i Hedalen slik vi har sett blant annet Løypelaget har klart.

Vi har vel ikke bare et behov for en enkel kafé i bygda, men hva med et trivelig kurs- og møtelokale med servering for lag, foreninger, organisasjoner og næringslivet? Utleie til barnedåp, konfirmasjon, bryllup, bursdager o.l.?

Kanskje kafeen kan brukes som utstillingslokale for hva vi har å tilby av både varer og tjenester, herunder eks. lokalprodusert mat som elgpølse – og håndverk som Hedalsvotten m.m.?

Hva med en infoplass for både stavkirke, Bautahugen, Vassfaret m.fl.?

Siden det ser ut til at det ikke er realistisk i starten å drive kafé på heltid, kan det kanskje være en idé å ha den åpen annenhver helg i vinterhalvåret og hver helg i sommermånedene + åpen i høytider og ferier.

Vi i idégruppa er kommet frem til at det beste er at bygda starter og eier et enkelt firma som skal ta seg av denne kafédriften, og at dette bygdefirmaet lager en leieavtale med eier av bygget.
Et slik selskap kan gjerne organiseres som et BA på lik linje med Løypelaget. Da må interessentene stille kapital til disposisjon ved å tegne andeler i dette selskapet.

Eier har kun med vedlikehold av selve bygget å gjøre, og bygdefirmaet har full kontroll med drift og aktiviteter på kafeen.

Spørsmål nummer to er om du kunne tenke deg å være med og/eller støtte et slikt firma for å få i gang kafeen igjen?

I den forbindelse er det også aktuelt å finne koordinatorer (ledere) som på deltid kan organisere og ha det daglige ansvaret med driften av kafeen i forhold til matlaging, renhold, utleie m.m. Det er ikke nødvendig at denne koordinatoren selv jobber i kafeen, men setter opp vaktlister for dem som på timebasis lager mat, serverer og tar seg av renholdet.

Spørsmål nummer tre er om du kjenner noen som kunne være en koordinator med støtte både fra dette firmaet og hele bygda sin dugnadsånd?

For litt dugnadsånd må vi nok regne med, særlig i startfasen for å få en god start som gir en varig drift av kafeen. Det er allerede flere som har meldt sin interesse for å ta i et tak for å hjelpe til med bl.a. å skape aktiviteter som trekker kafégjester. Vi tenker på innspill fra dem som allerede vil sette opp visekvelder o.l. Det kom også ideer om elevbedrift, pensjonistforeningen eller husflidlag m.fl. som kanskje vil ha en kveld innimellom.

Spørsmål nummer fire er om du har noen ideer om andre aktiviteter og bruksområder som kafeen kan brukes til fremover?

Kanskje Hedalen Markedsforum og Bygdeutvalget også har noen innspill her? Flere i bygda har allerede sagt at de gjerne tar ei og annen helg for å jobbe på kafeen med både mat og servering.

Nå er det opp til oss i bygda, utflytta hedølinger og hyttefolk om vi skal få åpnet kafeen igjen.

Vi i kafegruppen; Olaf Ødegaard, Gunn Kjensrud, Tor Ingar Nordby, Monica Åsli, Ståle Borgersen, Jan Warberg, Eldor Bråthen, Jannicke Hexum, Stig Grydeland, Ola Jonny Fossholt og Kundan Rockstad gleder oss alle til varm kaffe, god mat, fin musikk og å ta en hyggelig prat over bordene igjen på den flotte kafeen som venter på og bli åpnet av og for oss alle.

Kom gjerne med innspill på forumet på Hedalen.no,  eller på e-post og telefon til kontaktpersonene i kafégruppen: