Sist oppdatert: 27.06.2008 07:24

Bygdeutvalget

JAN  WARBERG
 

Bygdeutvalget avholdt siste møte før sommeren ved Mølla, den 12 juni. Vi var 4 tilstede.

Saker i arbeid nå:

Rasteplass

Rasteplassen ved Storruste er forelagt Statens vegvesen, og vi har fått tilbakemelding om å gi noen flere opplysninger. Saken høres ut som den går igjennom.

Skilting

Skilting med brune skilter er godkjent i Oppland, vi venter på siste godkjenning fra Buskerud-siden .

Brøtning

Vi har hatt en god del kontakt med Brøtningstyret, og vil fortsette å jobbe aktivt for at vi skal få til en varig og god løsning på Brøtningen.

Vassfarkafeèn

Vi er med i "interimstyret" som prøver å legge til rette for å få i gang drift på gamle Solstad igjen. Dette ser positivt ut.

Tannlegekontor i Hedalen

Vi vil se hva som kan gjøres med tannlegekontoret i bygda. Ideelt sett burde dette kommet i drift igjen - da det går utrolig mye reisetid bort både for elever og foreldre med å bringe og hente barn til klinikken på Bagn.

Småsamfunnsprosjektet

Vi har sett litt på tiltak og handlinger i prosjektrapporten, og vil fortløpende ta tak i ting her, får å få på plass det som idag ikke er igangsatt.  

Her er en kort oppsummering:

Og litt om igangsatte prosjekter og handlingsplan fra Småsamfunnsprosjektet.