Sist oppdatert: 07.05.2008 21:26

Hundreårsmarkeringen for slagbjørnen Rugg

KJELL SUNDGARDEN
 

Tirsdag 13. mai 2008 er det 100 år siden den legendariske bjørnen Rugg måtte bøte med livet. Ringerikes Turistforening har tenkt å markere dette med en tur til bjørneplata. Dette minnesmerket, som ble satt opp 13. mai 1998, er å finne på den plassen, der Ruggs dager var talte.

 

Det er mye snø i fjellet i år, men vi håper det lar seg gjøre å gå til fots (uten ski) opp lia fra Vassfaret, i sørhellinga langs Storbekken til Storbekkseilen. Der blir det kaffekok, og du får høre om Rugg og den dramatiske jakta i 1908.

 

Har du lyst til å bli med, så møt opp på Tippen kl 0900, så planlegger vi kjøring i privatbiler. Du kan også ringe turleder Kjetil Sudgarden på tlf 934 37 860 eller 32 13 25 19. Vel møtt i all slags vær, men ha gode, vanntette støvler.

  • Les mer om slagbjørnen Rugg her.