Sist oppdatert: 01.03.2008 08:19

Hedal eller Hedalen?

ARNE HEIMESTØL
 

Ved søk i Sentralt stedsnavnregister (SSR) viser det seg at vi får tilslag på ”Hedal kirke” som godkjent skrivemåte og at Hedal Stavkirke og Hedalen kirke står som avslått i registeret. Nettstedet www.yr.no bruker samme skrivemåte. Spørsmålet er; hva skal bygda vår hete hvis kirka heter Hedal kirke?

Vi har tatt saken opp med navneansvarlig Tor Børresen i Statens kartverk. Han forteller at det har kommet et skred av klager på stedsnavn etter at www.yr.no kom på nettet. Dette nettstedet får oppdatert informasjon fra Statens kartverk flere ganger i året, og feilregistreringer hos kartverket har nå blitt mer kjent.

– Hva er riktig, Børresen? Hedal eller Hedalen?
 

– Når det gjelder kirkenavn, er det Bispedømmetrådet som er vedtaksorgan etter stedsnavnloven av 1991. Ved nærmere undersøkelse viste det seg at Hamar bispedømme bruker skrivemåten Hedalen kirke, uten at vi har noen dato for når dette er vedtatt (godkjent). Vi følger imidlertid den praksis å bruke ”kirkens” skrivemåte for kirkenavn i SSR. Vi har derfor i dag lagt inn Hedalen kirke i registeret og satt Hedal kirke til avslått.

 

Ved nytt søk i SSR, fikk Børresen opp Hedalen, registrert som dal/dalføre, brukt som forekomst på fire kartserier i middels og små målestokker av Kartverket. – For grendenavn, tettsteder og lignende er det kommunen som er vedtaksorgan og som ev. bør reise navnesak, sier Børresen.

 

– Hva bygda skal hete, skal de få avgjøre som bor i området, sier en lattermild ordfører til Hedalen.no.


Ser vi konturene av en ny navnedebatt?