Sist oppdatert: 11.03.2008 16:19

En livskraftig jubilant

ARNE HEIMESTØL
 

HIL fyller 100 år i år, og starten på året ble utfordrende. Det måtte to årsmøter til før en hadde fått ny leder.  Styre er nå på plass, og laget håper på innspill til hvordan en bør markere jubileet.
 

HIL er en aktiv forening. I vinter har det vært mye snø, og laget har blant annet hatt tilbud om klubbrenn hver onsdag, aktiviteter i hoppbakke og skileikanlegg, scooterpreparert løype fra Jenlismyra og skikurs for barn på mandager – og oppslutningen om de ulike tilbudene har vært gledelig god.

Vekslende vær har skapt utfordringer for dem som har hatt ansvar for å preparere skøytebanen, men også dette tilbudet har blitt benyttet.
 

Flere av lagets medlemmer har vært ute og konkurrert både i kretsrenn, Ungdommens Holmenkollrenn og hovedlandsrenn. En gjeng har deltatt på flere hopprenn og virkelig gjort Hedalen kjent i de nære hoppkretser.
 

Nå står snart fotballsesongen for tur, og dette starter med fotballcup på Fagernes rette over påske. Men, først av alt er det Høgdespretten på Palmesøndag. Denne arrangeres sammen med Hedalen Løypelag og Røde Kors. Les mer om dette arrangementet her.
 

Det nye styret

Valgkomiteen fikk en utfordrende oppgave i år. På det første årsmøtet klarte en ikke å velge ny leder. Men saken løste seg.
 

Etter ekstraordinert årsmøte sa både Tone Kjensrud og Jan Arild Hegdal seg villige til å ta hver sin toårs periode, men ingen av dem hadde mulighet innværende år. 
 

Helge Nordby tok da på seg oppgaven med å lede laget frem til Tone overtar - senest ved neste årsmøte. Med denne ordningen har HIL forhåpentligvis sikret leder i fem år framover.

 

Styret i 2008 består av:

 • Leder: Helge Nordby
 • Nestleder: Tone Kjensrud
 • Sekretær: Mona Strandbråten.
 • Kasserer: Bente Brenden
 • Styremedlemmer: Amund Grønhaug ,Geir Øverby og Monica Tveit.
 • Leder fotballgruppa: Leikny Hartvigsen
 • Leder skigruppa: Jan Arild Hegdal
 • Leder trimgruppa: Nina Grøv
 • Leder karategruppa: Lars Elsrud 
   

Arbeidsgrupper

For å fordele arbeidsoppgavene best mulig ble det opprettet to arbeidsgrupper ledet av styremedlemmer. Geir Øverby har tatt ansvar for gruppen som skal planlegge og gjennomføre jubileumsmarkering. Amund Grønhaug leder en gruppe som skal jobbe for å styrke lagets økonomi.
 

Brev i posten

Om få dager vil alle husstander få brev fra HIL. Her vil en få mer informasjon og anledning til å fornye, eller etablere, medlemskap i bygdas idrettslag.

 

Medlemskap

 • 800 kroner for familier
   

 • 500 kroner for enkeltmedlemmer
   

 • 300 kroner for støttemedlem
   

 • Kontonummer: 2073 07 00513. Betalingsfrist: 3.4.