Sist oppdatert: 11.03.2008 18:48

Velkommen til "eventyrlandet"!

ANNY BAKKE PERLESTENBAKKEN 

Folketallsutviklingen er både skremmende og spennende lesning. Avisa ”Valdres” hadde 26.02.08 oppslag hvor det framgikk at folketallet i Sør-Aurdal har minket med 18 i 2007. Ved utgangen av året var det  3176 innbyggere her i kommunen. Sør-Aurdal har vært den nest største  kommunen i Valdres i folketall fram til nå, men i 2007 nådde Øystre Slidre oss igjen. Her ligger det an til konkurranse om innflyttere og nye innbyggere for at vi ikke skal miste vår posisjon i Valdres.


Foto: Ole Jørgen Liodden, Naturfokus

Det var med den største fornøyelse jeg leste kommentaren Lars Ims hadde 02.01.08. Han skrev bl.a.: ”Som småbarnsfar synes jeg Hedalen er et glimrende sted.”  Det er flott med barnefamilier som flytter hit til bygda og ser hvilke muligheter og kvaliteter som finnes her.

Selvfølgelig må ungdommen reise ut av bygda for å skaffe seg utdanning. De fleste har vel også godt av å bo utenfor bygda noen år, men det er ønskelig at flere kommer tilbake og bosetter seg her med sine familier.    

Hedalen er egentlig et sentralt sted: Nesten midt mellom byene Hønefoss og Fagernes. Herfra er det heller ikke så langt til Oslo eller Drammen. 

Da jeg var ung, måtte en del flytte ut fordi det ikke fantes arbeidsplasser. I dag finnes det bedrifter som mangler arbeidskraft både her i bygda og i resten av kommunen. Hedalen har mange flinke personer som har skapt og fortsatt skaper arbeidsplasser både for seg selv og andre. Dette kommer oss alle til gode. Hva hadde vel Sør-Aurdal vært uten alle bedriftene i Hedalen? Se bare på bedriftsreklamen her på nettavisa! 

Jordbruket og skogbruket sysselsatte mange i tidligere tider. I skogen har hogstmaskinene overtatt og jordbruket har dessverre hatt tilbakegang. Hvor mange kuer, sauer, griser og høner er det igjen i bygda? Hva blir bygda vår dersom det ikke blir igjen bønder? Det meste dreier seg om økonomi og alt må være så stort for å være lønnsomt.

Allikevel er det maten vi lever av, og det er tragisk hvis vi må importere sauekjøtt fra Australia fordi vi ikke produserer nok sauekjøtt her i landet. Jo flere beitedyr som forsvinner, jo mer gjengrodd blir naturen. I min barndom, på 1950-60-tallet, måtte det lages ”lauvkjerver” for at dyra skulle få nok mat i løpet av vinteren. Nå er jordene i ferd med å gro igjen av lauvbusker. 

Kanskje finnes det nye vekstmuligheter for jordbruket med lokalprodusert mat og ”reine” råvarer? Vi har bruk for alle bøndene og for nye generasjoner.  

Gjennom årene er det mange som har skapt sin egen arbeidsplass, både av fastboende og personer som har flyttet hit. Med dagens teknologi skulle det ligge til rette for at enda flere kunne etablere seg her. Det er også viktig å motstå presset slik at ikke arbeidsplasser i utkanten flyttes til sentrale strøk.    

Det er ikke bare Lars Ims som synes det er eventyraktig i Hedalen. I vinter har vi virkelig bodd i ”eventyrland” når mange busker og trær har sett ut som troll i den snødekte vinterkåpa si. Vi var til Hønefoss en tur i januar. Der var det delvis bart og delvis mye is og glatt. Når vi kjørt oppover Ådalen igjen og så inn i de hvite skogene og fjellene som lå langt der framme og skinte i sola, var det et ”eventyrland” vi skulle tilbake til. For den som liker snø og skigåing, har dette vært den perfekte vinteren. Når vi da i tillegg har både idrettelag og løypelag med ivrige sjåfører til å lage skiløyper til oss både nede i bygda og på fjellet, er det helt perfekt.

 

I Hedalen trenger vi ikke reise til Bjørvika for å få med oss kulturarrangement. Det er bare å ta en tur på Lokalet når ungdomslaget har teaterforestilling eller revy. Musikk-korpset og sangkoret har både julekonsert og deltar på forskjellige arrangement i resten av året. Mannskoret Gubbus Kantorum har vel stort sett vist seg ved juletider, men nå har de fått forsterkninger og trår til med Løypelagskonsert. Flott med samarbeid også med hytteeierne, men er det ikke noen av dere som kan la seg friste til å bli ordentlig fastboende? 

Påsken står for døren og vi  får håpe at værgudene viser seg fra sin beste side. Når de hvite viddene på fjellet er badet i sol, kan vi nyte skituren i eventyrfjellet. 

Hedalen er mulighetenes dal. Velkommen til å bosette dere her i ”eventyrlandet” og bli en aktiv deltaker i vårt rikholdige bygdeliv. Hjelp oss å utvikle Hedalen videre inn i framtida og slik at Sør-Aurdal kommune kan beholde sin posisjon som den nest folkerikeste kommunen i Valdres. 

God påske!