Sist oppdatert: 04.03.2008 07:00

Inntil seks ledige undervisningsstillinger

ARNE HEIMESTØL
 

Hedalen barne- og ungdomsskole vil fra skoleåret 2008/2009 ha behov for nye lærere. Inntil 6 undervisningsstillinger er ledige.

Årsaken til det store antall stillinger er at noen blir pensjonister, en skal ha permisjon, og midlertidige stillinger må lyses ut. – Spesielt kjærkomment er det hvis vi kan få søkere som har undervisningskompetanse i norsk og engelsk, sier rektor Rolf Gunnar Olsen.

En utfordring kan bli å skaffe boliger til nye lærere. Rektor Olsen kan gi nærmere informasjon om stillingene, og han tar også imot tips om ledige hus. Tlf. 61 34 86 63.
Søknadsfrist er satt til onsdag 26. mars.