Sist oppdatert: 05.03.2008 07:25

Bil og miljø
Noen tanker rundt miljøvern og bil

OLAV KRISTIAN HUSEBY 

Ved besøk på høstens bilutstilling på Lillestrøm observerte de fleste besøkende at alle utstillerne hadde sine ”miljøvennlige biler”. I det siste har en norsk bilimportør etter en rettsavgjørelse sluttet å reklamere for sine miljøvennlige biler, så vi kan heller kalle dem lavutslippsbiler

Bilen har fått skylden for store deler av miljøforurensingene, og kanskje med rette, men mange andre menneskeskapte aktiviteter teller også i dette miljøregnestykket. 

Holder vi oss til veitransport, er det der mye vi kan gjøre. Vi så mange løsninger på lavutslippsbiler på Bil07. De med minst lokalt utslipp, er el-bilene. De forurenser med også med ufornybar energi, om strømmen kommer fra kull eller oljekraftverk.

De neste på stigen er Hybrid-bilene. Både Honda og Toyota viste frem sine modeller av henholdsvis Civic og Prius. Dette er biler som både går på strøm og bensin og de utnytter bremseenergien og nedoverbakker til å lade opp batteriene til neste behov for krefter. Civic og Prius har ingen plugg-inn funksjon som gjør at du kan lade opp batteriene hjemme. De er også avhengig av bensin for å kunne fungere.

Siste trinn for lavutslippsbiler er biler som VW Blue Motion og mange andre med moderne motorteknologi, som gir god utnyttelse av drivstoffet.  

Hva kan så vi vanlige bilbrukere gjøre med dette, om vi ikke vil kjøpe eller har råd til å kjøpe ny bil? Punkt en, er å bruke minst mulig drivstoff. Sørg for at den bilen du har, er i best mulig stand. En feiljustert bil går dårlig, forurenser unødig mye og bruker mye drivstoff du ikke får noe glede av.

Lufttrykk i dekkene er viktig. For lavt trykk gir høy rullemotstand og dermed høyere forbruk. Bilen blir dessuten bedre å kjøre med riktig lufttrykk. Lastestativ og skiboks som sitter på taket, uten at de er i bruk, gir økt luftmotstand og høyere forbruk. 

Elektrisk utstyr som varmetråder, varmeseter og lysutstyr som ikke er til nytte, bør også slås av. 

Dette er grep vi kan gjøre, uten at det går ut over komfort og gleden ved å kjøre bil. Vil en spare mer, har mange av oss mye å hente ved å legge om kjørestilen. En lettere gassfot gir mindre forbruk og dermed mindre utslipp. 

Så langt har vi kun spart penger uten å bruke noen midler på annet enn vedlikehold. Myndighetene vil ha oss til å kjøpe mer miljøriktige biler, men hvem skal betale? Dagens regjering straffer de som de mener ikke handler miljøriktig bil. OK, men hvorfor ikke heller premiere de som kjøper de reneste bilene? Privatbilistene som kjører mest, er ofte ikke de med best råd, men kanskje mange som ikke har noen mulighet for valg av transportmiddel, som barnefamilier og folk bosatt i distriktene. Det er snart på tide at myndighetene tar ansvar og sørger for at også disse kan få gleden av en ny bil. 

Hvis bilprisene faller og alle kan kjøpe ny bil, blir det da noe bedre da? Vi sitter da med en haug med biler ingen vil ha, og bruker samtidig mye energi på å produsere nye. Det brukes mindre energi på å produsere en elektrisk bil hos Th!nk, enn en vanlig småbil av hvilket som helst annet merke. Allikevel forbrukes det store mengder kraft til produksjon av et kjøretøy. Det beste grepet vi kan ta, for å få til et miljøvennlig bilhold, er derfor å sørge for at vi har en bil av best mulig kvalitet.

Har vi samtidig en bil som bruker lite drivstoff, vil vi da i miljøsammenheng ha en vinner. Dette gjelder selvfølgelig også andre typer varer som elektriske artikler og møbler. I USA, ble det av CNW Marketing Resource, i fjor foretatt en undersøkelse, som viste at den bilmodellen som koster samfunnet minst forurensning, er en liten modell som kalles Scion XP, som blir laget av Toyota.

Av de modellene som vi kan kjøpe i Europa, kommer Jeep Wrangler best ut. Den har blitt produsert i mange år med kun små forandringer, og med enkel teknikk krever den lite energi til produksjonen. Den er solid og holder lenge, og motoren bruker ikke mye bensin i forhold til den last den ofte fraktet med seg. I denne undersøkelsen påstås det, at biler som Range Rover og Hummer H3 også er mer miljøvennlige enn Prius og Civic hybridbiler. Dette er fordi sistnevnte har lettmetaller, som krever stort forbruk av energi i produksjonen. De har også elektromotorer, elektronikk og batterier som også er vanskelig å gjenvinne. Denne undersøkelsen har vakt mye strid, og blant annet Bellona har satt spørsmål ved at partikkelutslipp og Nox ikke er med i undersøkelsen. Med er derimot faktorer som antall ganger en produksjonsarbeider må kjøre frem og tilbake til jobb, for å produsere bilen.

Toyota har også satt store spørsmålstegn ved denne undersøkelsen. De har jo nettopp sett på dette med energiforbruk under produksjon, som en av fordelene med sine Hybridbiler. Uansett viser en slik undersøkelse at ingen ting er sort hvitt og at miljøspekteret ved transport har mange sider. 

Til slutt i disse tankene om bil og miljø, vil jeg oppfordre alle til å gjøre det som er best, når det gjelder å spare vårt miljø for unødvendig utslipp. Kjør mindre og bruk beina. Det blir helt sikkert en vinn – vinn situasjon. 


USA Van. Gjenbruk av gammel firmabil sparer miljøet for utslipp ved produksjon av ny varebil. 


Chevy 57. Gammel familiebil. God som ny, og miljøet er spart for avfall og forbruk av energi ved produksjon av ny bil. 


Honda Civic Hybrid


Th!nk City. Ny utgave, av denne norskproduserte el.bilen. 

Nissan Maxim er fremtidens el.bil for ungdommen. 


Jeep Wrangler vant amerikansk miljøtest. 


Smart Fortwo er meget miljøvennlig, men har du stor familie, og trenger to, da blir regnestykket et annet.