Sist oppdatert: 10.11.2008 16:56

God kontakt..

LARS KRISTIAN GRØV

Et inspirerende samspill mellom lærer og barn betyr mye for barnas akademiske og sosiale utvikling. Pedagogisk utdannelse og lærerplaner er også viktige faktorer, men kommer i annen rekke. 

Min kunnskap om livets realitet har blitt satt på prøve mange ganger de to-tre siste åra, - av en 5-åring.. Og ikke nok med det, nå begynner minstemann på 2 ½ også – ”hjelpesmeg” som de selv sier.

Det er utrolig hvor nysgjerrige våre minste landsmenn er.  Og bra er det – både for dem selv, for samfunnet, og også for meg som pappa. Jeg for min del får anledning til å brife med mine kunnskaper. ”Du kan jo alt du, pappa” – Vel, jeg må vel innrømme at det er så langt unna sannheten som en kan komme. Og egentlig er jeg veldig glad for det – at jeg ikke kan alt altså. Det må være forferdelig kjedelig når en kan alt….

Barn lærer fort – veldig fort. De spør og graver, undersøker på egenhånd og ikke minst; de tar etter andre barn og voksne som de ser opp til. Det er, ganske nylig, gjort en undersøkelse i USA hvor man har målt effekten av kvaliteten på tilbudet til fire-åringer i såkalte pre-kindergarten – med vekt på barnas utvikling av akademiske, språklige og sosiale ferdigheter. I undersøkelsen deltok det 2439 barn – fordelt på 671 amerikanske pre-kindergartens.

Resultatene fra studien viser at den viktigste faktoren for barns verbale og skriftlige språkutvikling er forholdet mellom lærer og barn. En god interaksjon fører til en god utvikling av akademiske og språklige ferdigheter. Lærerens evne til å gi gode instrukser gjør det samme.

Videre viser resultatene at gode emosjonelle relasjoner mellom lærer og barn er positivt for barnas utvikling av sosial kompetanse og for forebygging av problematferd.

Jeg ser at mine barn lærer utrolig mye i barnehagen de går i til daglig. Jeg ser også at de setter stor pris på de som jobber der – de vet at de bryr seg. Barna føler seg trygge og komfortable med personalet. Jeg merker fort at de blir noe mer utrygge når det er overvekt av vikarer/ukjente. Jeg må si jeg er imponert over jobben som legges ned i de mangfoldige barnehager (og skoler) rundt om i landet. Hver dag – hver time – hvert minutt av sin arbeidsdag jobber de med det mest verdifulle vi har – barna våre.

Jeg forsøker å svare så godt jeg kan når jeg blir stilt opp til veggen av disse nysgjerrige småtrollene. Jeg anser det egentlig som en anerkjennelse at jeg blir spurt på nytt og på nytt – selv om jeg kanskje ikke kan komme med det rette svaret på strak hånd. Det mest lærerike for meg kan faktisk være å stille det samme spørsmålet tilbake. Da tenker de fort – svaret kommer kanskje like fort – og sammen finner vi som regel ut av det meste…

Husk at barn trenger ikke perfekte foreldre/lærere. De trenger omsorgsfulle foreldre/lærere  som involverer seg!