Sist oppdatert: 16.11.2008 16:50

Stab og st°ttefunksjoner

ARNE HEIMESTěL
  Prosjektgruppa som jobber med organisering og drift av tjenesteproduksjon og tjenestekvalitet, la fredag 14.11. fram sin rapport. Gruppa anbefaler blant annet at en reduserer antall tjenesteledere fra 18 til 7.
  • Les hele rapporten her.