Sist oppdatert: 20.11.2008 06:49

Vurdert, men ikke nedfelt i rapporten

ARNE HEIMESTØL
  Oppvekstgruppa foreslår i sin rapport at 1.-4. trinn fra Hedalen skal gå på Begnadalen skole, og 5.-7. trinn fra Begnadalen skal gå i Hedalen. Flere har etterlyst svar på hvorfor gruppa ikke har foreslått at ungdomstrinnseelver fra Begnadalen skal gå i Hedalen.

Vi har stilt spørsmålet til leder i oppvekstgruppa, Arvid Berg, og vist til argumenter som har blitt brukt til nå:

  1. Vil det ikke være uheldig for elevene fra Begnadalen å måtte gå på tre forskjellige skoler?

  2. Gruppa skulle vurdere muligheter for å spare 4,5 millioner kroner. Ser en ikke at et dobbelt skyssopplegg – både til Hedalen og SAUS – vil kunne være en ekstra utgift?

  3. Hvorfor bruker en argumentet om små klasser til støtte for å samle barnetrinnselever fra Hedalen og Begnadalen, men ikke når det gjelder ungdomstrinnet?

Til dette svarer Berg at mange spørsmål har vært vurdert i gruppa. Det er det som er nedfelt i rapporten som er uttrykk for gruppas syn. – Nå skal styringsgruppa se på forslagene som er lagt fram, og det er fremdeles god anledning til å gi innspill før kommunestyret gjør endelig vedtak, sier Berg.