Sist oppdatert: 21.11.2008 07:09

Rapport fra prosjektgruppa for pleie og omsorg

ARNE HEIMESTØL
  Nå foreligger rapporten fra gruppen som har vurdert kvalitet, struktur og tjenestenivå innenfor pleie- og omsorgstjenestene. Innsparingsmålet i denne sektoren er satt til 6,5 millioner kroner.

Innstillingen og forslagene til tiltak som prosjektgruppen har kommet fram til, er enstemmige.

  • Les rapporten her.