Sist oppdatert: 21.11.2008 11:30

Oversikt over veivedlikehold i Hedalen 2008/2009

 
 • Hedalsveien fra Dølen-Hedda- Vestbygda-Begnadalsbakka inkl strøing:

Bragerhaug og Beitostølen (BB). BB har satt bort brøytingen til Håvard Sukke fra Dølen til Hedalskrysset, men BB har ansvaret for all strøing i hele Hedalen. Vakt-Tlf. BB 48 06 42 85

 • Kommunal brøyting: Skolen, Hedalsheimen, Brunbakklia, Skolehagen, kirken:
  Birger Åsheim Tlf. 91 17 62 84.
  All strøing på ovenstående veier: Hans Johan Åslibråten Tlf.. 901 66 519

 • Kommunal brøyting og strøing av Øvreveien: Hans Johan Åsliebråten Tlf. 90 16 65 19
   

 • Fledda:
  Geir Øverby Tlf. 97 58 64 78
   

 • Muggedalsveien: Håvard Sukke Tlf. 90 79 44 33
   

 • Søbekkseterveien:Hans Johan Åsliebråten Tlf. 90 16 65 19
   

 • Teinvassvegen fra Dølen-Vangsbekken: Håvard Sukke Tlf. 90 79 44 33
   

 • Vangsbekken- Nesbyen: Jon Rønningen Tlf. 95 11 39 75
   

 • Strøsvegen: Henning Perlestenbakken Tlf. 91 39 03 38
   

 • Vassfarveien: Edgar Skredderhuset Tlf. 46 93 29 25

Publikum oppfordres til å tipse den enkelte entreprenør hvis det skulle være mye snø eller det skulle være glatt, slik at entreprenøren kan vurdere tiltak. Husk at det er forskjellige krav når det skal brøytes på de forskjellige veiene.