Sist oppdatert: 21.11.2008 18:47

Kulturprisen 2008 til Sør-Aurdal koret og Hedalen sangkor

ARNE HEIMESTØL
 

Kulturprisen for 2008 er tildelt Sør-Aurdal koret og Hedalen sangkor. Det var ordfører Kåre Helland som overrakte prisen på festsamværet  som ble arrangert av  kommunen og Bagn idrettslag. Dette oppslaget er publisert like etter utdelingen, og her kommer ordførerens tale:

I år er det jubileumsår for utdeling av kulturprisen i Sør-Aurdal. Det er den 30. gangen Sør-Aurdal kommunes kulturpris blir delt ut. Den ble første gang delt ut i 1978. 

Formålet med utdeling av kulturprisen er å stimulere til økt innsats i kunst, kulturliv og miljøarbeid, og å gi en oppmuntring til de mange som er engasjert i slik virksomhet. 

I retningslinjene for kulturprisen i Sør-Aurdal heter det: Kulturprisen kan deles ut til enkeltpersoner som har gjort en særlig innsats i kunst og kulturliv i Sør-Aurdal. Prisen kan også deles ut til lag og foreninger. 

Prisvinnerne
Prisvinnerne i år er også inne i en tid med store jubileer. Jeg sier prisvinnere i flertall, fordi vi har i år to store prisvinnere. De har 40. års jubileum i år og til neste år.  

Det er en stor glede for meg å få dele ut årets kulturpriser til disse betydningsfulle aktørene innen kulturlivet i kommunen. En kan trygt si at de fremstår nærmest som to institusjoner innen sang- og musikklivet i kommunen.  

Levekårskomitéen har gjort enstemmig vedtak om at Sør-Aurdal kommune sin kulturpris for år 2008 skal tildeles:  

Sør-Aurdal koret og Hedalen Sangkor

Kulturkvelden 
Det er tradisjon at kulturkvelden med utdeling av kulturprisen går av stabelen i den delen av kommunen prisvinner kommer fra. I år dekker prisvinnerne til sammen hele kommunen.  

I vedtaket fra Levekårskomitéen heter det at årets kulturkveld finner sted i Bagn eller Hedalen, ut fra hvor koret ble etablert først. Jeg nevnte at årets prisvinnere runder 40 i år og til neste år.

Sør-Aurdal koret ble sammenslått i 1968, og Hedalen Sangkor ble stiftet i 1969. Derfor finner prisutdelingene sted her i Bagn i kveld.  

Korene
Korene har til sammen medlemmer fra alle deler av kommunen, og gleder alle med sin sang.

Noen av medlemmene som var med ved oppstarten av korene, er fortsatt med. Det er kommet til mange nye medlemmer etter hvert, og mange har i løpet av denne tiden vært med korene for en kortere eller lengre periode.  

Det er gledelig at mange av de ”gamle sangerne”, æresmedlemmene og dirigentene korene har hatt gjennom disse 40 årene er til stede her i kveld. 

Historikk 
Jeg vil nå si litt om historien til korene fra de ble stiftet og frem til i dag. 

Sør-Aurdal koret
Sør-Aurdal koret ble høsten 1968 slått sammen av Hølera og Dølven sanglag, Bagn sanglag og Reinli sanglag. Sangere fra Begndalen var også med i koret.

Koret hadde øvelser på ulike steder en tid etter sammenslåingen, i Bagn, Reinli og Hølera, men fikk etter hvert faste øvingssted på Fossvang. I dag har koret sitt faste øvingslokale i glasshuset her på Sør-Aurdal ungdomsskole.   

Fana til koret er brodert av Marit Bråten og Margrethe Fønhus. Den ble avduket 13. mai 1971. 

Første dirigenten Sør-Aurdal koret hadde, var Rolf Skyvulstad, fra starten i 1968 og frem til han døde i 1979. Han fikk kulturprisen samme år, og var da den andre som fikk kulturprisen i Sør-Aurdal. Senere har koret hatt dirigentene Trond Bråten - som fikk kulturprisen i 2006, Åge Eventsuen, Steinar Bang, Mikael Fønhus, og Jan Henrik Bakke frem til i dag.  

Sør-Aurdal koret har gjennom årene hatt underholdning på julekonserter, kulturkvelder, under gudstjenester, på 17. mai og hatt mange konserter, her kan nevnes:  

”Tango for to” med musikk gjennom alle tider, ”Les Miserables” i samarbeid med Hedalen Sangkor, ”Spelemann på taket”, ”The Beatles”, ”Men mat ska`rem ha”, ”Med noko på hjarta”, og ”Blandakorets beste”. 

Koret har gjennom alle år deltatt på sangerstevner. I 2003 arrangerte Sør-Aurdal koret sangerstevne på Bagn. Det året deltok også koret på korfestival på Hamar.

Og de har vært helt i Frankrike og sunget. 

Sør-Aurdal koret hadde konsert ved åpningen Nye Rikshospitalet sammen med koret Moneta Musicale fra Oslo. 

I fjor hadde Sør-Aurdal koret og Vestre Slidre sanglag konsert i Slidredomen sammen med Caledonien Jazzband, og nå i høst de konsert med Caledonien Jazzband i Begnadalen kirke.  

Sør-Aurdal koret har i dag 16 medlemmer i alderen 14 – 75 år. Fra 1999 har Sør-Aurdal koret hatt samarbeid med Vestre Slidre Sanglag. De har en fellesøvelse i måneden.   

Hedalen Sangkor
Den 2. oktober 1969, skrev Gudbrand Brager i avisa Valdres: ”For ei tid siden hadde hedølene eget sanglag, med Sigund Landsend som dirigent. Virksomheten ble omfattet med stor interessen, men enkelte forhold førte til at laget gikk inn. Nå er det igjen interesse for å få dannet sanglag. Initiativtakere er Sigurd Landsend, Guri Perlestenbakken, Solveig Sukke og Mari Goplerud.” 

Første øvelse var søndag 19. oktober 1969, og siden har Hedalen Sangkor vært i drift. 2. juledag samme år var korets første opptreden i Hedalen kirke. Sigurd Aspholt foreslo at koret skulle synge på 13-dags basaren i Hedalen, og det har i ettertid blitt en tradisjon, det samme gjelder deltakelse på 17. mai i alle år. 

Korets første dirigent var Mari Goplerud. Hedalen sangkor har hatt flere dirigenter i løpet av snart 40-års levetid. Guri Perlestebakken Amundsplass er den som har dirigert koret lengst og i flere perioder. Andre dirigenter har vært Solveig Sukke, Sigurd Landsend, Arne Heimstøl, Tone Berg og Monica Solberg. Kjell Ivar Vestrom som i dag er korets dirigent, har vært ansatt siden 2006. 

Frammøte var bra og ca. 30-40 medlemmer var innmeldt. Koret har i dag 24 medlemmer i alderen 25 – 75 år.

I alle år har det vært en korøvelse hver uke. Våren 1970 deltok koret på sitt første sangerstevne, som var på Valdres folkehøgskole. Siden har koret deltatt på flere sangerstevner i Valdres og fått god tilbakemelding. I tillegg har koret vært med å arrangere sangerstevne både i Hedalen, Begnadalen og Bagn.  

De første sanger-draktene ble sydd og tatt i bruk i 1971.

I 1971 ble det også vedtatt at de mannlige kormedlemmene skulle ha slips i samme røde farge som sanger-draktene. I 1972 anskaffet koret seg sangerluer.  

17. mai 1977 fikk Hedalen sangkor sin egen fane som er tegnet og vevd av Oddrun Margrethe Svegården Granåsen. Motivet på fana er Hedalsfjella. Senere fikk koret sin egen nål med samme motiv som fana.  

Koret har hatt flere hyggelige ”sangerutfluker” i løpet av levetiden og har blant annet vært i Målselv, Jostedalen, Østfold og ellers rundt på Østlandet. 

Koret har hatt oppdrag hele tiden og sunget på forskjellige tilstelninger i kommunen, og holdt en rekke konserter. 

Det har vært tradisjon at koret har deltatt helt fra starten av med julekonsert i Hedalen kirke og de siste 25 åra også i Begnadalen kirke. Likedann har det vært sangermedlemmer fra Begnadalen i ca. 25 år. 

Hedalen Sangkor skal i løpet av høsten 2009 feire sitt 40-års jubileum. 

Avslutning
Vi har i år to prisvinnere som har betydd mye for kulturlivet i kommunen. Det er en ære å få tildele kulturprisen til Sør-Aurdal koret og Hedalen Sangkor.  

Kulturprisen består av en gavesjekk, diplom og blomster. Når vi i år har to prisvinnere, må de dele prisbeløpet. 

Sør-Aurdal koret og Hedalen Sangkor er to store aktører, som gjennom 40 år har hatt meget stor betydning for sang- og musikklivet i kommunen. Korene har gjennom disse årene engasjert mange sangglade Sør-Aurdøler som sangere og tilhørere til vakker sang. 

Jeg har med dette den store glede og ære av å be representantene for årets kulturprisvinnere Sør-Aurdal koret og Hedalen Sangkor om å komme frem og motta kulturprisene. 

Vi gleder oss til å få høre mer sang utover kvelden.