Sist oppdatert: 25.11.2008 17:45

Dugnadsbygda

HELGA PERLESTENBAKKEN

Hedalen er kjent som dugnadsbygda i Valdres. Her har vi et rikt foreningsliv for liten og stor. Vi har flott natur og fjellområde å utfolde oss i med merka turstier og preparerte skiløyper. Jakt- og fiskemulighetene er fantastiske.

Men alt dette kommer ikke av seg selv. Det er ildsjeler og stor dugnadsinnsats som ligger bak mye av de tilbudene som finnes.

Klarer vi å videreføre den dugnadsånden som bygda vår er så kjent for? Klarer vi å få med / inkludere de som flytter til bygda og som kanskje ikke er så kjent med dugnadsånden? Hva med de som har fritidsbolig her? Klarer vi å inkludere de i dugnadsånden?

JA, jeg både håper og tror vi skal lykkes med det. Nøkkelen tror jeg, ligger i å få fram hva hver enkelt får igjen for slikt frivillig arbeid. Det gir den enkelte bl.a. mye glede, trivsel, vennskap, fellesskapsfølelse og samhold. Men alle er ikke, av ulike årsaker, istand til å delta fysisk i et dugnadsarbeid. Dugnad kan også være støttemedlemskap eller å gi et bidrag til et lag eller forening.

Dugnad er MORSOMT og GIVENDE!

Neste gang du tar en treningstur i lysløypa; tenk over at her har noen lagt ned gratis arbeidsinnsats for at du skal få trena. Kanskje idrettslaget trenger en hjelpende hånd eller et støttemedlemskap?

Når en smellfeit ørret biter på kroken i et fjellvann (og livet føles bare herlig); tenk over at denne ørretten har en ildjsel båret hit som yngel for flere år siden. Kanskje trenger Hedalsfjella noen til å være med på det årlige "fiskeslippet" med å bære yngel ut til et fjellvann?

Når du en flott vinterdag tar skiene fatt og tar deg en skitur i nypreparerte skispor; tenk over at bak de flotte "trikkeskinnene" ligger det mye dugnadsinnsats. Det kan være en påminnelse til å betale løypebidraget eller kanskje kjøpe en andel i løypelaget?

Neste gang du blir pekt ut til å være med i bygdas 17. mai-komite eller 13-dagsbasar; husk at dette er et dugnadsarbeid til bygdas beste. Det "forplikter" å bo i dugnadsbygda Hedalen. Si derfor JA og gled deg over at du får delta i et arbeid til beste for bygda!

La oss alle støtte opp om de aktiviteter / foreninger og lag vi har i bygda og videreføre den gode dugnadsånden vi er så kjent for.