Sist oppdatert: 26.11.2008 18:04

Økonomiplan og årsbudsjett

ARNE HEIMESTØL
  Tirsdag 2.12. skal formannskapet behandle rådmannens forslag til økonomiplan for 2009-2012 og årsbudsjett for 2009. I økonomiplanen ligger det inne en del investeringer som kan få betydning for Hedalen. Blant annet foreslås det å bruke 2 500 000 kroner på vannverk, 350 000 til IKT i skolene og 300 000 til bredbåndsutbygging.

Netto driftsresultat er budsjettert positivt med 5 013 000, og arbeidskapitalen blir økt med 2 421 000 etter rådmannens forslag.

  • Se økonomiplanen her.

  • Her er sammendraget av rådmannens hovedkommentarer.

  • Se saksliste til formannskapsmøtet.